31/03/2010 Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) - Anatolian Civlizatons (Historic Bronze Era)

TR - Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) konulu Anma Pulu 31/03/2010 tarihinde 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1 TL,1 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) 31/03/2010, ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set with the theme of Anatolian Civlizatons (Historic Bronze Era) consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1TL and 1 TL, and FDC belongs to this set with the value of 4 TL will be on sale on 31st March 2010. The FDCs are limited with the number of subscribers.At the same date the first day mark with the text of Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) 31.03.2010, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 31.03.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr - 1 Lira - 1 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-04-01/02/03/04
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-04

No comments: