17/05/2010 Rasat - Rasat

TR - RASAT konulu anma pulu 17.05.2010 tarihinde 75 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 1,10 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte RASAT 17.05.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp, theme of RASAT, with the value 75 Kuruş; and FDC with the value 1,10 TL will be put up for sale in all Post Offices on 17.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with the text of RASAT 17.05.2010, ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17.05.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-12-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-12

No comments: