12/07/2011 Van İli Tarihi ve Doğal Varlıkları - City of Van, History and Natural Assets

TR- Van İli Tarihi ve Doğal Varlıkları konulu anma bloğu 12.07.2011 tarihinde 25 Kuruş, 90 Kuruş 1,30 TL, 1,30 TL bedelle; bu pula ait ilkgün zarfı ise 4,25 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Van İli, Tarihi ve Doğal Varlıkları 12.07.2011- VAN ibareli ilkgün damgası PTT Merkez Müdürlüğü - VAN adresinde kullandırılacaktır.

EN- The souvenir sheet theme of  City of Van, History and Natural Assets with the values 25 Kurus, 90 Kurus, 1,30 TL, 1,30 TL; and the first day cover with the price 4,25 TL will be put up for sale on 12.07.2011 in all post offices. FDC quantity is limited with the subcriber number. At the same date the first day postmark with text of Van İli, Tarihi ve Doğal Varlıkları 12.07.2011- VAN will be used at the address Central Post Office - Van.
2011SS-07 Souvenir Sheet (Unused) / Blok (Damgasız)
 2011FDC-16 İlk Gün Zarfı - First Day Cover 
First Day Postmark ; VAN İLİ,TARİHİ VE DOĞAL VARLIKLARI-12.07.2011-VAN
 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-16 / 2011SS-07)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.07.2011
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 90 Kr - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-16-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-07
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-16

08/07/2011 Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı - 650th Year of Kırkpınar Oil Wrestling

TR- Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı konulu anma bloğu 08.07.2011 tarihinde 90 Kuruş, 90 Kuruş, 1,30 TL, 1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı 08.07.2011 EDİRNE ibareli ilkgün damgası Edirne PTT Başmüdürlüğü Edirne PTT Merkez Müdürlüğü EDİRNE adresinde kullandırılacaktır

EN- The souvenir sheet theme of 650th Year of Kırkpınar Oil Wrestling with the values 2x90 Kurus and 2 x 1,30 TL; and the FDC with the price of 4,75 TL will be put up for sale on 08.07.2011 in all post offices. FDC quantity is limited with the number of subscribers. At the same date first day postmark with text of Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı 08.07.2011 EDİRNE will be used at the address Edirne Head Directorate Central Post Office- EDİRNE.
2011SS-06 Souvenir Sheet (Unused) / Blok (Damgasız)
 2011FDC-15 İlk Gün Zarfı - First Day Cover 
First Day Postmark ; KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN 650.YILI-08.07.2011-EDİRNE
 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-15 / 2011SS-06)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 08.07.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 90 Kr - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-15-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-06
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-15

08/07/2011 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Pul Sergisi - Kırkpınar Oil Wrestling

TR- Kırkpınar Yağlı Güreşleri Pul Sergisi nedeniyle 08-10.07.2011 tarihleri arasında Edirne PTT Merkez Müdürlüğü Müşteri Salonu - EDİRNE adresinde Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı Pul Sergisi 08-10.07.2011 EDİRNE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate Kırkpınar Oil Wrestling, the special date postmark with text of Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı Pul Sergisi 08-10.07.2011 EDİRNE will be used between 08-10.07.2011 at the address Edirne Central Post Office Customer Hall - EDİRNE.

05/07/2011 Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi - Olympics and Sports Stamps Exhibition

TR- Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi nedeniyle 05-10.07.2011 tarihleri arasında Edirne PTT Merkez Müdürlüğü Önü Saraçlar Caddesi EDİRNE adresinde açılacak olan geçici işyerinin çalışma saatleri içinde Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi 05-10.07.2011 EDİRNE ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır. 
EN- To commemorate Olympics and Sports Stamps Exhibition, the special date postmark with text of Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi 05-10.07.2011 EDİRNE will be used between 05-10.07.2011 at the temporary booth that will be opened at the address Front of Edirne Central Post Office, Saraçlar Street - EDİRNE.