10/05/2009 Mothers Day - Anneler Günü

EN- The commemorative stamp with the theme of Mothers Day consisting with 4 values with the price of 3,45TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 3,80 TL will be put up for sale on 10.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office.

TR- 10.05.2009 tarihinde, Anneler Günü konulu 4 değerli anma pulları 3,45 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,80 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Filateli Gişesi, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü adresinde uygulanacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 10.05.2009
  • Value / Değeri ; 65 Kr - 80 Kr - 1 Lira - 1 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-06-01/02/03/04
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;ANNELER GÜNÜ - 10.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 10.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781111985
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 21.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 08.06.2009-BURSARAY/GENÇOSMAN/BURSA-53
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381738
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 09.06.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

09/05/2009 Sagüsad II Atatürk Stamp Exhibition - SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi

EN- Sagüsad II Atatürk Stamp Exhibition will be held between the dates of 09-19 May 2009 at the address of Sakarya Fine Arts Association, Orta District, Eski Hendek Street, 19/A Sakarya. Special date cancellation with the text of SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi, 09-19.05.2009 SAKARYA will be used during the exhibition.

TR- 09-23.05.2009 tarihleri aras?nda Sakarya Güzel Sanatlar Derneği, Orta Mah. Eski Hendek Cad. 19/A SAKARYA adresinde Sagüsad II Atatürk Pul Sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi, 09-19.05.2009 SAKARYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Covers / Zarflar
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
SAGÜSAD II ATATÜRK PUL SERGİSİ - 09-19.05.2009 - SAKARYA
Postmark / Posta Damgası ; 09.05.2009 - ADAPAZARI - 182


Maximumcards / Maksimumkart
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
SAGÜSAD II ATATÜRK PUL SERGİSİ - 09-19.05.2009 - SAKARYA

08/05/2009 The Exhibition Arranged for Mothers Day - Anneler Günü Pul Sergisi

EN- The exhibition arranged for Mothers Day which will be held in Ankamall Shopping Centre between the dates 8-10 May 2009. Besides, in the exhibition area the special date mark with the text of Anneler Günü Pul Sergisi 08-10.05.2009 ANKARA will be used during the exhibition.

TR- Anneler Günü vesilesiyle 08 - 10 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankamall Alışveriş Merkezinde düzenlenecek olan pul sergisinde yapılacaktır. Söz konusu sergi mahallinde ayrıca Anneler Günü Pul Sergisi 08-10.05.2009 ANKARA ibareli özel tarih damgası sergi boyunca kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ANNELER GÜNÜ PUL SERGİSİ - 08-10.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 10.05.2009 - ULUS/ANKARA - 62
Registered Number / Kayıt No ; RR00961165343
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 13.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

07/05/2009 Private Yeşilköy 2001 Grade School 10th Year Stamp Exhibition - Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10. Yıl Pul Sergisi

EN- Private Yeşilköy 2001 Grade School 10th Year Stamp Exhibition will be held between the dates of 4-9 May 2009 at the address of Kale Street No.13 Yeşilköy, İstanbul. Special date cancellation with the text of Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10.Yıl Pul Sergisi 07.05.2009 on 7th May 2009 in the exhibition area.

TR- 4-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kale Sok. No:13 Yeşilköy, İstanbul adresinde Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10.Yıl Pul Sergisi düzenlenecek olup sergi mahallinde 07.05.2009 tarihinde Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10. Yıl Pul Sergisi 07.05.2009 ibareli özelgün damga tatbiki yapılacaktır.

05/05/2009 60th Anniversary of The Council of Europe and 50th Year of European Court of Human Rights - Avrupa Konseyinin 60. Yılı,Avrupa İnsan Hakları

EN- The commemorative stamp with the theme of 60th Anniversary of The Council of Europe and 50th Year of European Court of Human Rights consisting with the values of 0,80 Y.Kuruş, 0,80 Y.Kuruş and FDC belonging to this set of stamps with the value of 1,95 YTL will be put up for sale on 05.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı 05.05.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR- 05.05.2009 tarihinde, Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı konulu anma pulları 0,80 Kuruş, 0,80 Kuruş olmak üzere 2 değerli 1,60 TL bedelle ve bu pullara ait ilkgün zarfı 1,95 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı05.05.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.05.2009
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-05-01/2009-05-02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; -
Registered Number / Kayıt No ; RR01781111732
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 07.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 05.05.2009 - ULUS/ANKARA - 2
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707744
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 07.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 05.05.2009 - ULUS/ANKARA - 18
Registered Number / Kayıt No ; RR01862430486

Cover
Postmark ; 06.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

22/04/2009 Edirne 09 Philately Exhibition - Edirne 2009 Filateli Sergisi

EN- Edirne 09 Philately Exhibition will be held between the dates of 22 April -01 May 2009 at the address of Edirne Lyceum, Sabuni District, Eski İstanbul Street, Edirne. Special date cancellation with the text of Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE will be used on 22/04/2009 in the exhibition area.

TR- 22 Nisan 01 Mayıs 2009 tarihleri arasında Edirne Lisesi Sabuni Mah. Eski İstanbul Cad. EDİRNE adresinde Edirne 09 Filateli Sergisi adı altında pul sergisi düzenlenecek olup, sergi mahallinde 22.04.2009 tarihinde Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979871
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 27.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17