07/12/2009 736thAnniversary of Union with Mevlana's Beloved - Mevlananın 736. Vuslat Yıldönümü

EN - To commemorate of 736thAnniversary of Union with Mevlana's Beloved, the stamp exhibition will be held between the dates of 7th and 17th December 2009 at the address of Mevlana Cultural Centre, Karatay/ Konya The special date cancellation with the text of Mevlana'nın 736. Vuslat Yıl Dönümü 17.12.2009 KONYA will be used on 17th December 2009.

TR - Mevlananın 736. Vuslat Yıldönümü nedeniyle 07-17 Aralık 2009 tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi, Karatay / KONYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup 17 Aralık 2009 tarihinde Mevlananın 736. Vuslat Yıl Dönümü 17.12.2009 KONYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

No comments: