11/01/2011 Adana Fila I.Pul Sergisi - Adana Fila 1st Stamp Exhibition

TR - Adana Fila I.Pul Sergisi anısına 11-16.01.2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Alanı-ADANA adresinde açılacak geçici filateli gişesinde Adana Fila I. Pul Sergisi 11-16.01.2011 ADANA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Adana Fila 1st Stamp Exhibition, the special day postmark with text of Adana Fila 1. Pul Sergisi 11-16.01.2011 ADANA will be used in the temporary philatelic booth between the dates 11-16.01.2011 at the address TUYAP Fair Centre - ADANA .

09/01/2011 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin 75. Kuruluş Yıldönümü - 75th foundation anniversary of Ankara Unıversity Faculty of

TR - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 75. Kuruluş Yıldönümü anısına 09.01.2011 tarihinde Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 75. Kuruluş Yıldönümü 09.01.2011 ANKARA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 75th foundation anniversary of Ankara Unıversity Faculty of Languages, History and Geography a special day postmark with text of Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin 75. Kuruluş Yıldönümü 09.01.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Dırectorate Ulus Central Post Offıce Filateli Booth-ANKARA on 09/01/2011.

06/01/2011 Ordu Tanıtım Günleri - Ordu Introduction Days

TR - Ordu Tanıtım Günleri organizasyonu nedeniyle 06-09.01.2011 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi-ANKARA adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Aynı adreste sergi süresince Ordu Tanıtım Günleri Pul Sergisi 06-09.01.2011 ANKARA ibareli özelgün damgası kullandırılacak olup 06.01.2011 tarihinde 1,25 TL bedelle Ordu Tanıtım Günleri 06.01.2011 ANKARA ibareli özelgün damgalı özelgün zarfı satışa çıkarılacaktır. Ayrıca yine aynı adreste 06.01.2011 tarihinde Ordu Tanıtım Günleri 06.01.2011 ANKARA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - Because of Ordu Introduction Days between 06-09.01.2011 a stamp exhibition will be arranged at address of Atatürk Kültür Merkezi ANKARA. At the same address during the exhibition a special day brand with Ordu Tanıtım Günleri Pul Sergisi 06-09.01.2011 ANKARA passage will be used and on 06.01.2011 a special day envelope with a special day brand as Ordu Tanıtım Günleri 06.01.2011 ANKARA will be offered for sale with the cost of 1.25 TL. Also on 06.01.2011 a special day brand as Ordu Tanıtım Günleri 06.01.2011 ANKARA will be used at the same address.