09/11/2009 Atılım University Stamps Exhibiton - Atılım Üniversitesindeki Kıbrıs Haftası Etkinlikleri Pul Sergisi

EN - A stamp exhibiton will be held between the dates 09th-13th November 2009 at the address of Atılım University Rectorate Building, İncek ANKARA during the Cyprus Week activities in Atılım University. The special date cancellation with the text of Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi, 09.11.2009 ANKARA will be used on the date 09th November 2009 at the same address.

TR - Atılım Üniversitesindeki Kıbrıs Haftası etkinlikleri çerçevesinde 09-13 Kasım 2009 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası, İncek ANKARA adresinde Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi düzenlenecek olup aynı adreste 09 Kasım 2009 tarihinde Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi, 09.11.2009 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

No comments: