04/08/2010 Lokomotifler - Locomotives

TR - Lokomotifler konulu anma pulu 04.08.2010 tarihinde 80+10 Kuruş ve 110+10 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,45 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Lokomotifler 04.08.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set (2v.) with theme of Locomotives with the values 80+10 Kurus and 110+10 Kurus will be on sale on 04.08.2010 in all Central Post Offices. The first day cover will also be on sale with the value 2,45 TL, but FDC is limitied with the subsriber number. At the same date first day cancellation with text of Lokomotifler 04.08.2010, ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 04.08.2010
 • Value / Değeri ; 80+10 Kr - 110+10 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-16-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-16

02/08/2010 Lufthansa Havayolları Airbus A319 İlk Uçuş - First Flight Postmark , Bursa to Munchen

TR - 02.08.2010 tarihinde Bursa PTT Merkez Müdürlüğü, BURSA adresinde Lufthansa Havayolları Airbus A319 İlk Uçuş LH3275 02.08.2010 Bursa ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - On the date 02.08.2010, the special first flight postmark with text of Lufthansa Havayolları Airbus A319 İlk Uçuş LH3275 02.08.2010 Bursa will be used at the address Bursa Central PTT Office, BURSA.

19/07/2010 Turizm Şenliği - Tourism Festival

TR - Turizm Şenliği nedeniyle 19-21 Temmuz 2010 tarihlerinde Ünye Belediyesi Konservatuar Salonu, Ünye - ORDU adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Sergi süresince Turizm Şenliği Pul Sergisi 19-21.07.2010 Ünye-ORDU ibareli özel tarih damgası 09:00-18:00 saatleri arasında kullandırılacaktır.

EN - Due to the Tourism Festival, a stamp exhibition will be held between 19-21th July 2010 at the address Ünye Municipality Conservatoire Hall, Ünye -ORDU. The special date cancellation with the text of Turizm Şenliği Pul Sergisi 19-21.07.2010 Ünye-ORDU will be used during the exhibition between 09:00-18:00 clocks.

14/07/2010 Kapadokya Pul Sergisi - Capadocia Stamp Exhibition

TR - 4-18 Temmuz 2010 tarihleri arasında Aksaray Caddesi, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi - NEVŞEHİR adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Sergi süresince 09:00-18:00 saatleri arasında Kapadokya Pul Sergisi 14-18.07.2010 NEVŞEHİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - A stamp exhibition will be held between 14-18th July 2010 at the address Aksaray Street, Nevşehir Municipality Cultural Centre - NEVŞEHİR. The special date cancellation with the text of Kapadokya Pul Sergisi 14-18.07.2010 NEVŞEHİR will be used during the exhibition between 09:00-18:00 clocks.

09/07/2010 30. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Şenlikleri - 30th Kafkasör Culture, Tourism and Arts Festival

TR - 30. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Şenlikleri nedeniyle 09-11.07.2010 tarihleri arasında Artvin İline 8 km uzaklıkta Kafkasör Yaylası ARTVİN adresinde açılacak olan geçici işyerinde 30. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Şenlikleri 09-11.07.2010 ARTVİN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 30th Kafkasör Culture, Tourism and Arts Festival, special date cancellation with text of 30. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Şenlikleri 09-11.07.2010 ARTVİN will be used between the dates 09-11.07.2010 at the tempoary post office that will be open in Kafkasör Wold which is 8 km. far away to Artvin centrum.

07/07/2010 İzcilik Kampı - Scouting Camp

TR - İzcilik kampı nedeniyle 07-14 Temmuz 2010 tarihlerinde Marmaris Günnücek Milli Park Alanı, Marmaris - MUĞLA adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Sergi süresince Anadolu Yirmion Uluslararası İzci Kampı Pul Sergisi 07-14.07.2010 MUĞLA ibareli özel tarih damgası 09:00-18:00 saatleri arasında kullandırılacaktır.

EN - Due to the scouting camp, a stamp exhibition will be held between 07-14th July 2010 at the address Marmaris Günnücek National Park, Marmaris - MUĞLA. The special date cancellation with the text of Anadolu Yirmion Uluslararası İzci Kampı Pul Sergisi 07-14.07.2010 MUĞLA will be used during the exhibition between 09:00-18:00 clocks.

24/06/2010 Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları - Definitive Issue Theme of Atatürk

TR - Atatürk konulu sürekli posta pulları 24.06.2010 tarihinde 25 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş ve 355 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı ise 6,05 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. İlkgün zarfları abone sayısı ile sınırlıdır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 24.06.2010 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus - ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The definitive issue theme of Atatürk with the values 25 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş and 335 Kuruş and the FDC with the value 6,05 TL will be put up for sale on 24.06.2010 in all central post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the the first day cancellation with text of Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 24.06.2010 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus - ANKARA. • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 24.06.2010
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 80 Kr - 110 Kr - 335 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-15-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 2.500.000 ?
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-15

22/06/2010 Atatürkün Tokat'a Gelişi - Atatürk Coming Tokat

TR - Atatürkün Tokata gelişi nedeniyle 22-24.06.2010 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında Yağıbasan Medresesi Sulu Sokak Cemalettin Mahallesi No:31 TOKAT adresinde açılacak olan geçici işyerinde Pullarla Atatürk Pul Sergisi 22-24.06.2010 TOKAT ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Because of Atatürk coming Tokat between 22-24.06.2010 and 09.00-18.00, a special time brand like Pullarla Atatürk Pul Sergisi 22-24.06.2010 TOKAT will be used in the temporary post office at address of Yağıbasan Medresesi Sulu Sokak Cemalettin Street No:31 TOKAT.

14/06/2010 Saltanat Kayıkları - Sultans Boats

TR - Saltanat Kayıkları konulu anma pulu 14.06.2010 tarihinde 80 Kuruş ve 110 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları 14.06.2010 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Beşiktaş-İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır.

EN - Commemorative stamp, theme of Sultans Boats, values of 80 Kuruş and 110 Kuruş and the FDC value of 2,25 TL will be on sale on 14.06.2010 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with text of Saltanat Kayıkları 14.06.2010 İSTANBUL will be used at the address Beşiktaş Central Post Office, Beşiktaş-İSTANBUL. • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 14.06.2010
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 110 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-14-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-14

11/06/2010 Özel Denizatı İlköğretim Okulu Kuruluşunun 8. Yılı - 8th Year of Denizatı Private Elementary Schools Foundation

TR - Özel Denizatı İlköğretim Okulu Kuruluşunun 8. Yılı Pul Sergisi nedeniyle 11-15.06.2010 tarihleri arasında Kayışdağı Caddesi No:14 İçerenköy/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici işyerinde Özel Denizatı İlköğretim Okulu Kuruluşunun 8. Yılı Pul Sergisi 11-15.06.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 8th Year of Denizatı Private Elementary Schools Foundation, a stamp exhibition will be held on between the dates of 11st- 15th June 2010 in the temporary post office which will be located at the address of Kayışdağı street, No:14, İçerenköy/İstanbul. The special date cancellation with the text of Özel Denizatı İlköğretim Okulu Kuruluşunun 8. Yılı Pul Sergisi 11-15.06.2010 İSTANBUL will be used during the exhibition.

08/06/2010 Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi - Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition

TR - Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi nedeniyle fotoğraf, uçak maketi, müze görselleri ve uçak pullarından oluşan pul sergisi düzenlenecek olup, ayrıca Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi İstiklal Cad. No:90 Beyoğlu İSTANBUL adresinde Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi 08-18.06.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 08-08.06.2010 because of Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition an exhibition will be arrenged composed of photographs, plane mockups, museum visuals and plane stamps and a special time brand like Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition 08-18.06.2010 İSTANBUL will be used at adress of Galatasaray University Kulturel and Art Centre İstiklal Cad. No:90 Beyoğlu İSTANBUL.

07/06/2010 Filatelide Sinema Pul Sergisi - Movie in Philately

TR - Filatelide Sinema Pul Sergisi nedeniyle 07.06.2010 tarihinde 10:00-20:30 saatleri arasında Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim Meydanı İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici işyerinde Filateli'de Sinema Sergisi 07.06.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - The stamp exhibition with the them of Movie in Philately will be held on 7th June of 2010 between the hours of 10:00am and 8:30pm in the temporary post office which will be located at the address of Cumhuriyet Art Gallery, Taksim Square, İstanbul. The special day mark with the text of Filatelide Sinema Sergisi 07.06.2010 İSTANBUL will be used during the exhibition.

05/06/2010 Dünya Çevre Günü - World Environment Day

TR - Dünya Çevre Günü konulu anma bloğu 05.06.2010 tarihinde 4,40 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı ise 4,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Dünya Çevre Günü 05.06.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The souvenir sheet theme of World Environment Day with the value of 4,40 TL and FDC with the value of 4,75 TL will be on sale in central post offices on 05.06.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with text of Dünya Çevre Günü 05.06.2010, ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA. • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.06.2010
 • Value / Değeri ; 110 Kr - 110 Kr - 110 Kr - 110 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-13-01/02/03/04
 • Block Number / Blok Numarası ; 2010BLK-03
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-13

02/06/2010 Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması - Traditional International Artists Meeting

TR - Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması nedeniyle 04-06.06.2010 tarihleri arasında Batı Mahallesi, Ankara Caddesi, Pendik Sahil Çadırları Pendik - İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici işyerinde Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 04-06.06.2010 PENDİK ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Traditional International Artists Meeting the special date cancellation with text of Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 04-06.06.2010 PENDİK will be used in the temporary post office at the address West District, Ankara Street, Pendik Beach Tents, Pendik - İSTANBUL between the dates 04-06.06.2010

28/05/2010 Nadir ve Endemik Bitki Türleri Biyolojisi Uluslararası Sempozyumu - International Symposium on Rare and Endemic Plant Species Biology

TR - Nadir ve Endemik Bitki Türleri Biyolojisi Uluslararası Sempozyumu nedeniyle 28-29.05.2010 tarihleri arasında 15:00-22:00 saatleri arasında Yanıklar Köyü Lykia Botanika Club Fethiye MUĞLA adresinde açılacak olan geçici işyerinde Nadir ve Endemik Bitki Türleri Biyoloji Uluslararası Sempozyumu 28-29.05.2010 FETHİYE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Because of International Symposium on Rare and Endemic Plant Species Biology a special time brand like Nadir ve Endemik Bitki Türleri Biyoloji Uluslararası Sempozyumu 28-29.05.2010 FETHİYE will be used in the temporary office which is opened at adress of Yanıklar Village Lykia Botanika Club Fethiye MUĞLA, between the dates 28-29.05.2010 and the time 15:00-20:00.

25/05/2010 Şile Fenerinin 150. Yılı Basın Tanıtımı - Şile Lighthouse

TR - Şile Fenerinin 150. Yılı Basın Tanıtımı nedeniyle 25.05.2010 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında Şile Feneri Sokağı Balibey Mah. Şile Kulesi No/4 Şile/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici işyerinde Türkiye'nin En Büyük Deniz Feneri 25.05.2010 ŞİLE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Special date cancellation with text of Türkiye'nin En Büyük Deniz Feneri 25.05.2010 ŞİLE will be used in the postal booth at the address Şile Lighthouse Street, Balibey District, Şile Tower No:4, Şile - İSTANBUL between 17:00-22:00 clocks at the Press Presentation for the 150th Year of Şile Lighthouse on 25.05.2010.

21/05/2010 33. Uluslararası Giresun Aksu Festivali - 33. İnternational Giresun Aksu Fair

TR - 33. Uluslararası Giresun Aksu Festivali nedeniyle pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca Giresun Evi ve Etnografya Müzesi Kültür Turizm Müdürlüğü Eski İl Binası Gazi Caddesi No:72/GİRESUN adresinde 33. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Pul Sergisi 21-23.05.2010 GİRESUN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 21-23.05.2010 a stamp exhibition will bw arranged, because of 33. İnternational Giresun Aksu Fair . Also at Giresun Evi ve Etnografya Müzesi Kültür Turizm Müdürlüğü Eski İl Binası Gazi Caddesi No:72/GİRESUN adress, during this exhibition a special time brand like 33. İnternational Giresun Aksu Fair Stamp Exhibition 21-23.05.2010 GİRESUN will be used.

18/05/2010 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - 19th May Youth and Sports Festival

TR - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı anısına Samsun Atatürk Kültür Merkezi, Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, aynı adreste 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-22.05.2010 SAMSUN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 19th May Youth and Sports Festival a stamp exhibition will be held between 18-22.05.2010 at the address Samsun Ataturk Cultural Centre, Fine Arts Gallery, Samsun. Special date cancellation with text of 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-22.05.2010 SAMSUN will be used at the same address.

17/05/2010 Rasat - Rasat

TR - RASAT konulu anma pulu 17.05.2010 tarihinde 75 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 1,10 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte RASAT 17.05.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp, theme of RASAT, with the value 75 Kuruş; and FDC with the value 1,10 TL will be put up for sale in all Post Offices on 17.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with the text of RASAT 17.05.2010, ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17.05.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-12-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-12

17/05/2010 Olimpiyat ve Spor Pulları - Olympics and Sports Stamps

TR - Olimpiyat ve Spor Pulları nedeniyle Beyoğlu PTT Müzesi İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi 17-27.05.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Stamp exhibition with theme Olympics and Sports Stamps will be held between 17-27.05.2010 at the address Beyoğlu PTT Museum İSTANBUL. Special date cancellation with text of Olimpiyat ve Spor Pulları Sergisi 17-27.05.2010 İSTANBUL will be used at the same address.

12/05/2010 2. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği - 2nd National-International Electronic Communication Festival

TR - 2. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği nedeniyle 12-15.05.2010 tarihleri arasında 10:00-17:00 saatleri arasında Buca Eğitim Fakültesi Kampusü İzmir Meslek Yüksek Okulu C/BL. Otoparkı 35160 Buca/İZMİR adresinde açılacak olan geçici işyerinde 2. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği 12-15.05.2010 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 2nd National-International Electronic Communication Festival, special date cancellation with text of 2. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği 12-15.05.2010 İZMİR will be used in the postal booth at the address Buca Faculty of Education Campus, İzmir Vocational High School, C/BL. Parking Area, 35160 Buca-İZMİR on 12-15.05.2010 between 10:00-17:00 clocks.

09/05/2010 Avrupa Günü - Europe Day

TR - Avrupa Günü konulu anma pulu 09.05.2010 tarihinde 75 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 1,10 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa Günü 09.05.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası, ANKARA PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde ve Ankara Gençlik Parkında açılacak filatelik tanıtım ve satış standında da ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp, theme of Europe Day, with the value 75 Kurus; and FDC with the value 1,10 TL will be put up for sale on 09.05.2010 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. On the same day first day cancellation with text of Avrupa Günü 09.05.2010, ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA and at the philatelic promotion and sales booth in Ankara Youth Park.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 09.05.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-11-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-11

09/05/2010 Avrupa 2010 (Çocuk Kitapları) - Europa (Children Books)

TR - Avrupa 2010 (Çocuk Kitapları) konulu anma pulu 09.05.2010 tarihinde 80 Kuruş ve 110 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa 2010 (Çocuk Kitapları) 09.05.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - Europa 2010 Children Books thema stamps. • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 09.05.2010
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 110 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-10-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-10

06/05/2010 Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası - Yunus Emre Culture and Arts Week

TR - Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle 06-10.05.2010 tarihleri arasında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Bölümü ESKİŞEHİR adresinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Pul Sergisi düzenlenecek olup Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Pul Sergisi 06-10.05.2010 ESKİŞEHİR ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Yunus Emre Culture and Arts Week, Yunus Emre Culture and Arts Week Stamp Exhibition will be held between 06-10.05.2010 at the address of Yunus Emre Culture and Arts Centre Foyer Hall, Eskişehir. Special day postmark with the text of Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Pul Sergisi 06-10.05.2010 ESKİŞEHİR will be used at the same address.

04/05/2010 Mekteplilerin İdman Bayramı ve Samsun Posta Tarihi Sergisi - Exercise Festival of Students and Postal History of Samsun Exhibition

TR - Mekteplilerin İdman Bayramı ve Samsun Posta Tarihi Sergisi nedeniyle 07.05.2010 tarihinde Samsun Valiliği Kültür ve Sanat Galerisi Samsun adresinde 16:00-20:00 saatleri arasında Mekteplilerin İdman Bayramı ve Samsun Posta Tarihi Sergisi 07.05.2010 SAMSUN ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Exercise Festival of Students and Postal History of Samsun Exhibition, a special day postmark with the text of Mekteplilerin İdman Bayramı ve Samsun Posta Tarihi Sergisi 07.05.2010 SAMSUN will be used at the address Samsun Governorate Culture and Arts Gallery, Samsun between 16:00-20:00 clocks on 07.05.2010.

03/05/2010 Yunus Emre - Yunus Emre

TR - Yunus Emre konulu anma pulları 03.05.2010 tarihinde 75 Kuruş ve 90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Yunus Emre 03.05.2010, ESKİŞEHİR ibareli ilkgün damgası Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Eskişehir PTT Merkez Müdürlüğü adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamps with theme of Yunus Emre, value of 75 Kurus and 90 Kurus, and FDC belonging to this issue, value of 2 TL, will be on sale in all post offices on 03.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day postmark with the text of Yunus Emre 03.05.2010, ESKİŞEHİR will be used at the address Eskisehir PTT Head Directorate, Central Post Office, Eskisehir.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 03.05.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-09-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-09

01/05/2010 Şile Deniz Fenerinin 150. Yılı - 150th Anniversary of Şile Lighthouse

TR - Şile Deniz Fenerinin 150. Yılı konulu anma pulu 01.05.2010 tarihinde 75 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 1.10 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Şile Deniz Feneri'nin 150. Yılı 01.05.2010, İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Şile Deniz Feneri, Balibey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Fener Sokak No:4 Şile-İstanbul adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp theme of 150th Anniversary of Şile Lighthouse with the value 75 Kuruş, and the first day cover (FDC) with the value 1,10 TL will be on sale on 01.05.2010 in all Central Post Offices. FDCs are limited with the subscriber number. At the same date, the first day postmark with the text of Şile Deniz Feneri'nin 150. Yılı 01.05.2010, İSTANBUL will be used at the address Şile Lighthouse, Balibey Mahallesi, Atatürk Cadesi., Fener Sokak No:4 Şile-İstanbul.


 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.05.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-08-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-08

01/05/2010 Emek ve Dayanışma Günü - Labor and Solidarity Day

TR - Emek ve Dayanışma Günü konulu anma pulu 01.05.2010 tarihinde 80 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş ve 110 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4,15 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2010 ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set, theme of Labor and Solidarity Day, with the value of 80 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş and 110 Kuruş, and FDC with the value of 4,15 TL will be on sale in all Central Post Offices on 01.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the first day postmark with the text of Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2010 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.05.2010
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr - 110 Kr - 110 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-07-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-07

23/04/2010 T.B.M.M'nin Açılışının 90.Yılı - 90th year of Turkish National Assembly

TR - T.B.M.M' nin açılışının 90.Yılı nedeniyle Kuruluşumuzca 75 Kuruş, 90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte T.B.M.M'nin Açılışının 90. Yılı 23.04.2010 ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA ve T.B.M.M PTT Merkez Müdürlüğü ANKARA adresinde ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 90th year of Turkish National Assembly, the commemorative stamp consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamp with the value of 2 TL will be put up for sale on 23rd April of 2010. The first day mark with the text of T.B.M.M'nin Açılışının 90. Yılı 23.04.2010 ANKARA will be used at the same date in Ulus Post Office, Philately Booth and Turkish National Assembly Post Office, Ulus/Ankara.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 23.04.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-06-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-06

23/04/2010 Pullarla Atatürk ve Milli Egemenlik - Atatürk with Stamps and National Sovereignty

TR - 23 Nisan 2010 tarihinde Pullarla Atatürk ve Milli Egemenlik 23.04.2010, ANKARA ibareli özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup bu zarfa ait özel tarih damgası 23.04.2010 tarihinde Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - 23rd April 2010 the special day cover with the text of Pullarla Atatürk ve Milli Egemenlik 23.04.2010, ANKARA will be on sale and the special date cancellation belonging to the cover will be used on 23.04.2010 at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.


Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
PULLARLA ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK-23.04.2010-ANKARA

23/04/2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - April 23rd National Sovereignty and Children's Day

TR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23-29 Nisan 2010 tarihleri arasında Pullarla Atatürk ve Milli Egemenlik konulu pul sergisi TBMM Mustafa Necati Kültür Evi No:35 Kızılay ANKARA adresinde, düzenlenecek olup, Atatürk, Cumhuriyet ve milli egemenlik konulu pullar sergilenecektir. Bu kapsamda 23/04/2010 tarihinde saat 14:00-19:00 saatleri arasında, 24-29/04/2010 tarihleri arasında ise 10:00-19:00 saatleri arasında özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate April 23rd National Sovereignty and Children's Day, the stamp exhibition with the subeject of Atatürk with Stamps and National Sovereignty will be held between the dates 23-29th April 2010 at the address of TBMM Mustafa Necati Kültür Evi, No: 35 Kızılay ANKARA. The stamps about Atatürk, Republic and national sovereignty will be exhibited and a special date cancellation will be used between 14:00-19:00 clocks on 23rd April 2010 and between 10:00-19:00 clocks on 24-29th April 2010.

23/04/2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - April 23rd National Sovereignty and Children's Day

TR - 23-26 Nisan 2010 tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; Antalya, Avrupa Yakası İstanbul ve İzmir illerimizde pul sergileri düzenlenecektir.Söz konusu sergilerde Atatürk ve Cumhuriyet ile TBMMnin Açılışı nedeniyle tedavüle sunulan pullar ve İlkgün zarfları sergilenecek olup, filatelik tanıtım ve satış işlemleri gerçekleştirilecektir. Sergi süresince özel tarih damgaları aşağıda belirtilen adreslerde serginin açık olduğu saatler arasında kullandırılacaktır.Sergi alanlarının adresleri ve damga saatleri:
09:00-18:00 saatleri arasında Pasaport PTT Merkez Müdürlüğü Binası Ara Katı İZMİR
09:00-17:00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu ANTALYA
10:00-18:00 saatleri arasında Galatasaray Kültür ve Sanat Merkezi (Eski Galatasaray Postanesi) Giriş Katı İSTANBUL

EN - In the frame of April 23rd National Sovereignty and Children's Day events stamp exhibitions will be held in Antalya, İstanbul European Side and İzmir between the dates 23-26th April 2010.At the exhibitions the stamps and FDCs about Atatürk, Republic and opening of Grand National Assembly of Turkey will be exhibited, philatelic sale an marketing will be done. At the exhibitions special date postmarks will be used at the addresses during the visit hours as below.Exhibition addresses and postmark hours:
Between 09:00-18:00 hours, Pasaport Post Office Building, İZMİR.
Between 09:00-17:00 hours, Antalya Municipality Theater Foyer Hall, ANTALYA.
Between 09:00-18:00 hours, Galatasaray Culture and Arts Centre (Former Post Office Galatasaray), İSTANBUL.

17/04/2010 III.SAGÜSAD Atatürk Pul Sergisi - 3th SAGÜSAD Ataturk Stamp Exhibition

TR - Atatürk Pul Sergisi adı altında 17-27 Nisan 2010 tarihleri arasında III. SAGÜSAD Atatürk konulu pul sergisi düzenlenecek olup, Orta Mahalle Eski Hendek C. No:19/A Adapazarı/SAKARYA adresinde III. SAGÜSAD Atatürk Pul Sergisi 17-27.04.2010 SAKARYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - With the name of Ataturk Stamp Exhibition the stamp exhibition with the theme of III. SAGUSAD Ataturk will be held between the dates 17-27th April 2010. The special date cancellation with the text of III. SAGÜSAD Atatürk Pul Sergisi 17-27.04.2010 SAKARYA will be used at the address Orta Mahalle, Eski Hendek C. No:19/A Adapazarı/SAKARYA.

17/04/2010 Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70.Yılı - 70th Year of Establishment of Village Institutes

TR - Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70.Yılı nedeniyle 17 Nisan 2010 tarihinde 12:00-18:00 saatleri arasında Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu Balçova/İZMİR adresinde geçici işyeri açılacak olup aynı tarihte Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılı 17.04.2010 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 70th Year of Establishment of Village Institutes, a temporary post office will be found on 17th April of 2010 between the hours of 12:00am -06:00pm at the address of Economy University Auditorium, Balçova/İzmir. The special date cancellation with the text of Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılı 17.04.2010 İZMİR will be used in the temporary post office .

12/04/2010 Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı - Start of War of Independence in Çukurova

TR - Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı nedeniyle 12-15 Nisan 2010 tarihleri arasında Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı konulu pul sergisi düzenlenecek olup 12-15 Nisan 2010 tarihlerinde 10:00-21:00 saatleri arasında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye Salonu Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı Pul Sergisi 12-15.04.2010 ADANA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate the start of War of Independence in Çukurova, Start of War of Independence in Çukurova Stamp Exhibition will be held at the address of Adana Metropole Municipality Theatre Foyer Hall, Atatürk Street, Seyhan - ADANA between the dates 12-15 April 2010. The special date mark with the text of Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı Pul Sergisi 12-15.04.2010 ADANA will be used between 10:00-21:00 clock at the same address.

06/04/2010 Anadolu Ajansı'nın 90. Yılı - 90th Year of Anatolia Agency

TR - Anadolu Ajansı'nın 90. Yılı konulu anma pulu 75 Kuruş bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,10 TL bedelle abone sayısı ile sınırlı olarak satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anadolu Ajansının 90. Kuruluş Yıldönümü 06.04.2010 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 90th Year of Anatolia Agency a commemorative stamp with the value of 75 Kurus and the FDC belonging to this stamp with the value of 1,10 TL will be on sale on 06/04/2010 in all Central Post Offices. The FDC is limited with the subscriber number. On the same day the first day cancellation with the text of Anadolu Ajansının 90.Kuruluş Yıldönümü 06.04.2010 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 06.04.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-05-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-05

03/04/2010 Kıbrıs Haftası Etkinlikleri - Cyprus Week

TR - Kıbrıs Haftası Etkinlikleri nedeniyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Halk Sokak No: 17/2 Yenişehir/ANKARA adresinde Kıbrıs Haftası 2010 adlı pul sergisi düzenlenecek olup Kıbrıs Haftası 2010 03.04.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Cyprus Week 2010 stamp exhibition will be held between 03-10th April 2010 at the address of Cyprus Turkish Culture Association, Halk Sokak, No:17/2, Yenişehir ANKARA. The special date mark with the text of Kıbrıs Haftası 2010 03.04.2010 ANKARA will be used.

01/04/2010 Başkent'te Sivas Tanıtım Günleri - Sivas Promotion Days in Capital

TR - 01-04 Nisan 2010 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Eski Hipodrom, Ulus ANKARA adresinde gerçekleştirilecek Başkent'te Sivas Tanıtım Günleri çerçevesinde pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince Sivas Tanıtım Günleri 01-04.04.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - As part of Sivas Promotion Days in Capital betwen 01-04th April 2010 at the address of Atatürk Cultural Centre, Old Hippodrome, Ulus, Ankara a stamp exhibition will be held. The special date mark with the text of Sivas Tanıtım Günleri 01-04.04.2010 ANKARA will be used during the exhibition.

31/03/2010 Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) - Anatolian Civlizatons (Historic Bronze Era)

TR - Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) konulu Anma Pulu 31/03/2010 tarihinde 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1 TL,1 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) 31/03/2010, ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set with the theme of Anatolian Civlizatons (Historic Bronze Era) consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1TL and 1 TL, and FDC belongs to this set with the value of 4 TL will be on sale on 31st March 2010. The FDCs are limited with the number of subscribers.At the same date the first day mark with the text of Anadolu Uygarlıkları (Eski Tunç Çağı) 31.03.2010, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 31.03.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr - 1 Lira - 1 Lira
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-04-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-04

29/03/2010 46. Kütüphane Haftası - 46th Library Week

TR - 46. Kütüphane Haftası nedeniyle 29 Mart 2010 tarihinde 10:00-17:30 saatleri arasında Milli Kütüphane Konferans Salonu Bahçelievler ANKARA adresinde 46.Kütüphane Haftası 29.03.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 46th Library Week a special date mark with the text of 46. Kütüphane Haftası 29.03.2010 ANKARA will be used at the address of National Library Conference Hall, Bahçelievler-Ankara on the date 29th March 2010 between the hours 10:00-17:30.

24/03/2010 İstanbul Konulu Pul Sergisi - Istanbul Stamps Exhibition

TR - 24 - 31 Mart 2010 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Pendik/İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecek olup İstanbul Konulu Pul Sergisi 24-31 Mart 2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - A stamp exhibition will be held between the dates 24th-31st March 2010 at the address of Mehmet Akif Ersoy Art Centre, Pendik-İstanbul, and the special date mark with the text of İstanbul Konulu Pul Sergisi, 24-31 Mart 2010 İSTANBUL will be used at the same address.

18/03/2010 Uçaklar - Airplanes

TR - Uçaklar konulu Anma Pulu 18/03/2010 tarihinde 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uçaklar 18/03/2010, ANKARA ibareli İlkgün damgası Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus -ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp with the theme of Airplanes consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş, 1TL and FDC belongs to this set of stamps with the value of 3 TL will be put up for sale on 18th March 2010. The stamps with the number of subscriber will be put up for sale in all post offices.At the same date the first day mark with the text of Uçaklar 18/03/2010, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 18.03.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr - 1 Lira
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-03-01/02/03
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-03

16/03/2010 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü - 18th March Commemoration Day of Çanakkale Casualties

TR - 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü nedeniyle 16-19 Mart 2010 tarihleri arasında Şehit Mehmetçiklerin Mektupları ve Çanakkale Savaşları konulu pul sergisi düzenlenecek olup 16/03/2010 tarihinde 17:00-21:00 saatleri arasında, 17-18-19 Mart 2010 tarihlerinde ise 09:00-18:00 saatleri arasında Cevat Paşa Mahallesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Zeynep Bodur Çocuk Kütüphanesi ÇANAKKALE adresinde Şehit Mehmetçiklerin Mektupları ve Çanakkale Savaşları Pul Sergisi 16-19.03.2010 ÇANAKKALE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 18th March Commemoration Day of Çanakkale Casualties, the stamp exhibition with the theme of Letters of Casualty Turkish Soldiers and Çanakkale Wars will be held between the dates of 16th and 19th March 2010 at the address of Cevat Paşa District, Kayserili Ahmet Paşa Street, Zeynep Bodur Library for Kids, Çanakkale. The special date cancellation with the text of Şehit Mehmetçiklerin Mektupları ve Çanakkale Savaşları Pul Sergisi 16-19.03.2010 ÇANAKKALE will be used on 16th March 2010 between the hours of 5:00pm-9:00pm and between the dates of 17th -19th March 2010 between the hours of 9:00am-6:00pm.

08/03/2010 5. Marmaris Kadın ve Sanat Festivali - 5th Marmaris Woman and Art Festival

TR - 5. Marmaris Kadın ve Sanat Festivali anısına 08-10.03.2010 tarihleri arasında Karacan Point Center Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi, Marmaris - Muğla adresinde 5. Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, 08-10.03.2010 ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır. Damga uygulaması 08.03.2010 tarihinde 17:00-21:00 saatleri arasında, 09-10.03.2010 tarihlerinde ise 12:00-20:00 saatleri arasında yerine getirilecektir.

EN - To commemorate 5th Marmaris Woman and Art Festival, special date mark with the text of 5. Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, 08-10.03.2010 will be used between the dates of 08-10th March 2010 at the address of Karacan Point Center, Art Gallery, Marmaris - Muğla. The special date mark will be used between the hours 5:00pm-9:00pm on 8th March 2010, and between the hours 12:00pm-20:00pm between the dates of 09-10th March 2010.

08/03/2010 Bilim ve Teknoloji Haftası - Science and Technology Week

TR - Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle 08-14 Mart 2010 tarihleri arasında Galatasaray Kültür ve Sanat Merkezi Beyoğlu İstanbul adresinde pul sergisi düzenlenecek olup,Bilim ve Teknoloji Haftası Pul Sergisi, 08-14.03.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Science and Technology Week a stamp exhibition will be held between the dates 08-14th March 2010 at the address of Galatasaray Culture and Art Centre, Beyoğlu - İstanbul. A special date mark with the text of Bilim ve Teknoloji Haftası Pul Sergisi, 08-14.03.2010 İSTANBUL will be used at the same address during the exhibition.

04/03/2010 Rize Günleri - Rize Days

TR - 04-07.03.2010 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Eski Hipodrom Ulus ANKARA adresinde Rize Günleri kapsamında açılacak olan geçici işyerinde 10:00 - 21:00 saatleri arasında RİZE GÜNLERİ 04-07.03.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - In the context of Rize Days, the special date mark with the text of RİZE GÜNLERİ 04-07.03.2010 ANKARA will be used on 4th- 7th March 2010 between the hours of 10am -9pm in the temporary post office which will be held in Atatürk Cultural Centre, Old Hippodrome, Ulus- Ankara.

27/02/2010 Japon Film Festivali - Japan Film Festival

TR - Japon Film Festivali anısına 27-28/02/2010 tarihlerinde DESEM 9 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak- İZMİR adresinde 2. Japon Film Festivali, 27-28.02.2010 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 2nd Japan Film Festival, special date mark with the text of 2. Japon Film Festivali, 27-28.02.2010 İZMİR will be used between the dates of 27- 28th February 2010 at the address of DESEM 9 Eylül University Permanent Education Centre, Cumhuriyet Boulevard No:144, Alsancak-İzmir.

20/02/2010 Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri - Trabzon Activities at All Points

TR -Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri kapsamında açılacak olan geçici işyerinde 10:00 - 21:00 saatleri arasında Her Yönüyle Trabzon Etkinlikler 20.02.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - As part of Trabzon Activities at All Points, the special date mark with the text of Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri 20.02.2010 ANKARA will be used on 20th February 2010 in the temporary post office in Atatürk Cultural Centre, Old Hippodrome, Ulus- Ankara.

12/02/2010 XXI. Kış Olimpiyatları - 21st Winter Olympics

TR - XXI. Kış Olimpiyatları konulu Anma Pulları 25 Kuruş, 75 Kuruş, 90 Kuruş, 90 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 3,15 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Sözkonusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte XXI. Kış Olimpiyatları 12.02.2010, ANKARA ibareli özel tarih damgası Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.

EN - The commemorative stamp with the theme of 21st Winter Olympics consisting with the values of 25 Kuruş, 75 Kuruş, 90 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamps with the value of 3,15 TL will be put up for sale on 12nd February 2010. The stamps will be put up for sale in all post offices with the number of subscriber.At the same date the first day mark with the text of XXI. Kış Olimpiyatları 12.02.2010, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.02.2010
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 75 Kr - 90 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-02-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-02

30/01/2010 Lozan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesinin 87.Yılı - 87th Year of Lozan Exchage of Population Alliance

TR - Lozan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesinin 87.Yılı anısına 30/01/2010 tarihinde Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü İSTANBUL adresinde Lozan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesinin 87.Yılı, 30/01/2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate the 87th Year of Lozan Exchage of Population Alliance , the special date mark with the text of Lozan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesinin 87.Yılı 30/01/2010 İSTANBUL will be used on 30th January 2010 at the address of İstanbul European Side Postal Authorities, Sirkeci Post Office, İstanbul.

27/01/2010 Atatürk'ün Silifke'ye Gelişi - Ataturk's Arrival to Silifke

TR - Atatürk'ün Silifke'ye gelişi nedeniyle 27-30 Ocak 2010 tarihleri arasında Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Malazgirt Bulvarı, Atik Mahallesi No:29 Silifke/Mersin adresinde pul sergisi düzenlenecek olup Atatürk'ün Silifke'ye Gelişi, 27-30.01.2010 SİLİFKE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Ataturk's Arrival to Silifke, a stamp exhibition will be held between the dates 27th and 30th January 2010 at the address of Ataturk House and Ethnography Museum, Malazgirt Bulvari, Atik Mahallesi, No:29 Silifke/Mersin. The special date cancellation with the text of Atatürk'ün Silifke'ye Gelişi, 27-30.01.2010 SİLİFKE will be used during the exhbition at the same address.

11/01/2010 Mülkiyenin 150 Yıllık Öyküsünde Türkiye

TR - Çağdaş Sanatlar Merkezi Kenedy Caddesi No:4 Kavaklıdere ANKARA adresinde açılacak olan geçici işyerinde Mülkiye'nin 150 Yıllık Öyküsünde Türkiye 11.01.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır

EN - The special date cancellation with the text of Mülkiye'nin 150 Yıllık Öyküsünde Türkiye 1.01.2010 ANKARA will be used in the temporary post office between 4:00 pm - 8:00 pm on the date 11/01/2010 at the address Modern Arts Centre, Kenedy Street, No: 4, Kavaklıdere-Ankara.

07/01/2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti - European Capital of Culture İstanbul 2010

TR - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti konulu 2 anma bloğu 8 x 0,75 Kuruş, 8 x 0,90 Kuruş , bu pullara ait ilkgün zarfı 14,60 TL, 7 farklı çeşitte pul baskılı posta kartları ise her biri 0,90 Kuruş bedelle, illkgün zarfları abone saysı ile sınırlı olmak üzere bütün PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Sözkonusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte İstanbul 2010 Kültür Başkenti 07.01.2010 İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü ve Kadıköy PTT Merkezi Müdürlüğü /İSTANBUL adreslerinde yapılacaktır.

EN - Two souvenir sheets with the theme of European Capital of Culture İstanbul 2010 consisting with the values of 8 x 0,75 Kuruş, 8 x 0,90 Kuruş, FDC belongs to these souvenir sheets with the value of 14,60 TL, 7 units pressurized post card with the value of 0,90 (for each post card) will be put up for sale on 7th January 2010. The stamps and post cards will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of İstanbul 2010 Kültür Başkenti 07.01.2010 İSTANBUL will be used at the address of Kadıköy Post Office and Sirkeci Post Office/ İstanbul. • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 07.01.2010
 • Value / Değeri ; 75 Kr x 8 Adet (Pics) - 90 Kr x 8 Adet (Pics)
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-01-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16
 • Block Number / Blok Numarası ; 2010BLK-01 / 02
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-01/01A/01B/01C
Antiyeler - Postal Stationery
 • Value / Değeri ; 90 Kr x 7 Adet (Pics)
 • Catalog Number / Kalalok Numarası ; 2010PS-01-01/02/03/04/05/06/07

01/01/2010 2010 Years

2010 Years

17/12/2009 Famous Turks - Türk Meşhurları

EN - The commemorative stamp with the theme of Famous Turks'consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamps with the value of 2,00 TL will be put up for sale on 17th December 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Türk Meşhurları17.12.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Türk Meşhurları konulu anma pulları 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2.00 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türk Meşhurları 17.12.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus /ANKARA adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17.12.2009
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-24-01/2009-24-02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000

14/12/2009 Maritime Pilots Week - Klavuz Kaptanlar Haftası

EN - To commemorate of Maritime Pilots Week the special date cancellation with the text of Klavuz Kaptanlar Haftası ,14-15.12.2009 İSTANBUL will be used between the dates of 14th 15th December 2009 at the address of Kadıköy Ferry Boat Exhibition Hall, İstanbul.

TR - Klavuz Kaptanlar Haftası nedeniyle 14-15.12.2009 tarihleri arasında Kadıköy Vapur İskelesi Üstü Sergi Salonu İSTANBUL adresinde 14-15.12.2009 tarihleri arasında Klavuz Kaptanlar Haftası 14-15.12.2009 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

14/12/2009 İzmir 2009 National Stamp Exhibition - İzmir 2009 Milli Pul Sergisi

EN - İzmir 2009 National Stamp Exhibition will be held between the dates of 14th and 20th December 2009 at the address of TMMOB Tepe Kule Congress and Fair Centre, Bayraklı/İzmir. The special date cancellation with the text of İzmir 09 Milli Pul Sergisi 14 20.12.2009 İZMİR will be used during the exhibition. To commemorate of the said national stamp exhibition, 4000 units portfolios which consisting of 4 units stamp pressurized postcards with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş, 75 Kuruş and 90 Kuruş ( serial numbered from 1 to 4000) will be put up for sale on 14th December 2009 with the price of 10 Lira.

TR - İzmir 2009 Milli Pul Sergisi nedeniyle 14.12.2009 tarihinde, İzmir ve Atatürk Temalı 75 Kuruş, 90 Kuruş değerli yine İzmir ve Atatürk temalı 75 Kuruş, 90 Kuruş (90 Kuruş 1&'den 4.000' e kadar seri numaralı) pul baskılı 4 adet posta kartlarının bulunduğu portföy 10 TL'den satışa sunulacaktır. Ayrıca, 14-20 Aralık 2009 tarihleri arasında TMMOB Tepe Kule Kongre ve Sergi merkezi Bayraklı-İZMİR adresinde İzmir 2009 Milli Pul Sergisi düzenlenecek olup sergi süresince İzmir 09 Milli Pul Sergisi 14-20.12.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

07/12/2009 736thAnniversary of Union with Mevlana's Beloved - Mevlananın 736. Vuslat Yıldönümü

EN - To commemorate of 736thAnniversary of Union with Mevlana's Beloved, the stamp exhibition will be held between the dates of 7th and 17th December 2009 at the address of Mevlana Cultural Centre, Karatay/ Konya The special date cancellation with the text of Mevlana'nın 736. Vuslat Yıl Dönümü 17.12.2009 KONYA will be used on 17th December 2009.

TR - Mevlananın 736. Vuslat Yıldönümü nedeniyle 07-17 Aralık 2009 tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi, Karatay / KONYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup 17 Aralık 2009 tarihinde Mevlananın 736. Vuslat Yıl Dönümü 17.12.2009 KONYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

04/12/2009 150th Anniversary of the Faculty of Political Sciences - Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı

EN - The commemorative stamp with the theme of “150th Anniversary of the Faculty of Political Sciences consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamps with the value of 2,00 TL will be put up for sale on 4th December 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı04.12.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı konulu anma pulları 75 Kuruş, 90 Kuruş, bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,00 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı 04.12.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 04.12.2009
 • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-23-01/2009-23-02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000

04/12/2009 Greek Propagand and Cyprus Turks Struggle on Postage Stamps - Posta Pullarında Rum Propagandası ve Kıbrıs Türklerinin Mücadelesi

EN - The Stamp Exhibition with the theme of Greek Propagand and Cyprus Turks Struggle on Postage Stamps will be held between the dates of 4th 6th December 2009 at the address of Greater Mersin Municipality Exhibition and Congress Center, İsmet İnönü Boulevard, in view of Governorship, Mersin. The special date cancellation with the text of Posta Faaliyetlerinde Kıbrıs Türk Mücadelesi 04.12.2009 MERSİN will be used on 4th December 2009.

TR - 04-06 Aralık 2009 tarihleri arasında İsmet İnönü Bulvarı Valilik karşısı Mersin Büyükşehir Sergi ve Kongre Merkezinde Posta Pullarında Rum Propagandası ve Kıbrıs Türklerinin Mücadelesi konulu pul sergisi düzenlenecek 04/12/2009 tarihinde Posta Faaliyetlerinde Kıbrıs Türk Mücadelesi 04.12.2009 MERSİN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

18/11/2009 The Stamp Exhibition of Capital City Ankara - Posta Pullarında Başkent Ankara Pul Sergisi

EN - The Stamp Exhibition of Capital City Ankara on Postal Stamps will be held between the dates of 18th 19th November 2009 at the address of Türk Amerikan Derneği, Cinnah Street. No:20 Kavaklıdere/ANKARA.The special date cancellation with the text of Posta Pullarında Başkent Ankara 08-19.11.2009 ANKARA will be used on 18th November 2009 between the hours of 5:00pm- 9:00pm and on 19th November 2009 between the hours of 8:30am and 5:30pm.

TR - Posta Pullarında Başkent Ankara Pul Sergisi nedeniyle 18-19.11.2009 tarihleri arasında Türk Amerikan Derneği Cinnah Cad. No:20 Kavaklıdere/ANKARA adresinde 18/11/2009 tarihinde 17:00 - 21:00 saatleri arasında, 19/11/2009 tarihinde ise mesai saatleri arasında Posta Pullarında Başkent Ankara 18-19.11.2009 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

10/11/2009 Turkish War of Independence - 10 Kasım Atatürk Haftası

EN- Turkish War of Independence will be held between the dates 10th-12th November 2009 during the 10th November The Week of Commemorating Ataturk at the address of Antares Shopping and Living Centre, Halil Sezai Erkut Avenue, Asra Street No:1/A Etlik, Ankara. The special date cancellation with the text of Pullarla Atatürk ve İstiklal Harbinde PTT 10-12.11.2009, ANKARA will be used during the exhibition.

TR - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftasında 10-12 Kasım 2009 tarihleri arasında Pullarla Atatürk İstiklal Harbi'nde PTT konulu pul ve fotoğraf sergisi nedeniyle Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Halil Sezai Erkut Cad. Asra Sokak. No:1/A Etlik, ANKARA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince Pullarla Atatürk ve İstiklal Harbinde PTT 10-12.11.2009, ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

09/11/2009 Atılım University Stamps Exhibiton - Atılım Üniversitesindeki Kıbrıs Haftası Etkinlikleri Pul Sergisi

EN - A stamp exhibiton will be held between the dates 09th-13th November 2009 at the address of Atılım University Rectorate Building, İncek ANKARA during the Cyprus Week activities in Atılım University. The special date cancellation with the text of Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi, 09.11.2009 ANKARA will be used on the date 09th November 2009 at the same address.

TR - Atılım Üniversitesindeki Kıbrıs Haftası etkinlikleri çerçevesinde 09-13 Kasım 2009 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası, İncek ANKARA adresinde Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi düzenlenecek olup aynı adreste 09 Kasım 2009 tarihinde Atılım Üniversitesi 1. Kıbrıs Pul Sergisi, 09.11.2009 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

06/11/2009 70th Anniversary of Hatays Annexation to Motherland - Hatay'ın Anavatan'a İlhakının 70. Yıldönümü

EN - To commemorate the 70th Anniversary of Hatays Annexation to Motherland, a stamp exhibition will be held between the dates 06-08 November 2009 at the address of Community Education Centre Exhibition Hall, Atatürk Avenue, Next to Civil Defence Building, İSKENDERUN. The special date cancellation with the text of Hatay'ın Anavatan'a İlhakının 70. Yıldönümü Pul Sergisi, 06-08.11.2009 HATAY will be used during the exhibition.

TR - Hatay'ın Anavatan'a İlhakının 70. Yıldönümü nedeniyle 06–08 Kasım 2009 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu, Atatürk Bulvarı, Sivil Savunma Binası Yanı İSKENDERUN adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince Hatay’ın Anavatan’a İlhakı’nın 70. Yıldönümü Pul Sergisi 06–08.11.2009 HATAY ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

05/11/2009 Castles - Kaleler

EN - The commemorative stamps with the theme of Castles with the values of 0,75 Kuruş, 25 Kuruş, 90 Kuruş and 1 TL and the FDC belongs to these stamps with the value of 3,25 TL will be put up for sale on 05th November 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. On the same date the first day cancellation with the text of Kaleler 05.11.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus, Ankara.

TR - Kaleler konulu anma pulları 0,75 Kuruş, 25 Kuruş, 90 Kuruş, 1 Lira bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,25 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kaleler 05.11.2009, ANKARA ibareli ilkgün damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus, ANKARA adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.11.2009
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 75 Kr - 90 Kr - 1 Lira
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-22-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 250.000