19/12/2011 İlk Kurşun Pul Sergisi - First Bullet Stamp Exhibition

TR - Hatay Filatelistler Derneği tarafından 19-21 Aralık 2011 tarihleri arasında Hatay'ın Dörtyol İlçesi Öğretmenevinde İlk Kurşun pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca sergi alanında açılacak olan geçici filatelik işyerinde Dörtyol İlk Kurşun Pul Sergisi 19.12.2011 HATAY ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - First Bullet Stamp Exhibition will be held by Hatay Philatelic Association between 19th-21st December 2011 at the address Dörtyol Teachers Home. Also, the special date postmark with text of Dörtyol İlk Kurşun Pul Sergisi 19.12.2011 HATAY will be used at the temporary philatelic booth that will be opened in the exhibition venue.

17/12/2011 Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı - 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency

TR - Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı konulu ek değerli anma pulu 17.12.2011 tarihinde 100+10 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,50 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative issue theme of 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency with the added value 110+10 Kurus and the first day cover with the price 1,50 TL will be put up for sale on 17.12.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity.At the same date, the first day postmark with text of Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara. 

 • Stamps  / Pullar (2011-23)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17/12/2011
 • Value / Değeri ; 110+10 Kr 
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-23-01
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-23

07/12/2011 Dünya Sivil Havacılık Günü - International Civil Aviation Day

TR - Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle; 07 Aralık 2011 tarihinde 1,50-TL bedelle Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA ibareli özelgün zarfı satışa sunulacaktır.Ayrıca 07 Aralık 2011 tarihinde Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi -ANKARA adresinde mesai saatleri göz önünde bulundurularak Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate International Civil Aviation Day, the special date cover with text of Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA will be put up for sale on 7th December 2011 with the price of 1,50 TL.Also, the special date postmark with text of Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA will be used on 7th December 2011 at the address Ulus Central Post Office, Philately Booth /Ankara during the working hours.

01/12/2011 K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi - TRNC 2011 National Stamp Exhibition

TR - K.K.T.C. Posta İdaresi ve Filateli Derneği işbirliği ile 01-05 Aralık 2011 tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenecek olan K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi ne Kuruluşumuzca katılım sağlanacaktır.Söz konusu sergi için özelgün zarfı hazırlanmış olup 1,50 TL bedelle 01.12.2011 tarihinde satışa sunulacaktır. Sergi alanında açılacak olan geçici filatelik işyerinde sergi süresince K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01-05.12.2011 LEFKOŞA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.Ayrıca Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde mesai saatleri göz önünde bulundurularak satışa sunulacak özelgün zarfına ait K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01.12.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Our Institution will attend the TRNC 2011 National Stamp Exhibition that will be held between 01-05th December 2011 in Lefkosa. The exhibiton will be held in the frame of cooperation of TRNC Postal Administration and Philatelic Association.The special date cover, due to the exhibition, will be put up for sale on 01st December 2011. The special date postmark with text of K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01-05.12.2011 LEFKOŞA will be used during the exhibition at the philatelic booth that will be opened in the exhibition venue.Also, the special date postmark related to the special date cover and with text of K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01.12.2011 ANKARA will be used on 01st December 2011 at the address Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara, during the working hours.

29/11/2011 Saltanat Kayıkları - Sultans Boats

TR - Saltanat Kayıkları konulu anma pulu 29.11.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1,30 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Beşiktaş-İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır. 

EN - Commemorative stamp, theme of Sultans Boats, values of 90 Kuruş and 130 Kuruş and the FDC value of 2,75 TL will be on sale on 29.11.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with text of Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL will be used at the address Beşiktaş Central Post Office, Beşiktaş-İSTANBUL.


 • Stamps  / Pullar (2011-22)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 29.11.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-22-01 / 02 
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-22

10/11/2011 Cağaloğlu İki Lions 3. Pul Sergisi - Cağaloğlu İki Lions Club 3th Stamp Exhibition

TR - Cağaloğlu İki Lions Kulübü tarafından 10-18/11/2011 tarihleri arasında 3. Pul Sergisi düzenlenecektir. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi (Eski PTT Binası) Beyoğlu/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Cağaloğlu İki Lions Kulübü 3.Pul Sergisi 10-18.11.2011-İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Cağaloğlu İki Lions Kulübü 3.Pul Sergisi 10-18.11.2011 İSTANBUL will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi (Eski PTT Binası) Beyoğlu İstanbul, because of the Cağaloğlu İki Lions Club 3th Stamp Exhibition between 10-18.11.2011

29/10/2011 Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi - Exhibition Theme of Flag and Republic

TR - 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kule Site Alışveriş merkezi KONYA adresinde 29 Ekim 2011 tarihinde Bayrak ve Cumhuriyet konulu pul sergisi düzenlenecek olup sergi adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi 29.10.2011 KONYA İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 29th October 2011 The Republic Day, the stamp exhibition theme of Flag and Republic will be held on 29th October 2011 at the address Kule Site Shopping Mall - Konya. The special date postmark with text of Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi 29.10.2011 KONYA will be used at the same date during the exhibition.

25/10/2011 TEB BNP parıbas WTA İstanbul Şampiyonası

TR - TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Şampiyonası nedeniyle; 25 Ekim 2011 tarihinde TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI konulu özelgün zarfı satışa sunulacaktır. Ayrıca 25-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu Olimpiyat Evi Yanı Ataköy/İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecek olup; Söz konusu sergide 25/10/2011 tarihinde TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI 25.10.2011 ibareli özelgün zarfına ait özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - Special day envelope about TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Championship will be put up for sale on 25/10/2011because of TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Championship .Also a stamp exhibition will be arrenged between 25-30.10.2011at the address of Sinan Erdem Spor Salonu Olimpiyat Evi Yanı Ataköy/İSTANBUL , and in this exhibition a special day envelope and brand as TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI will be used on 25/10/2011.

25/10/2011 WTA Şampiyonası - WTA Championship

TR - WTA Şampiyonası nedeniyle 25-30.10.2011 tarihleri arasında Olimpiyat Evi Ataköy/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde WTA Şampiyonası 25-30.10.2011 İSTANBUL ibareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate WTA Championship, the special date postmark with text of WTA Şampiyonası 25-30.10.2011 İSTANBUL will be used between 25-30.10.2011 at the temporary philatelic booth that will be opneded at the address Olympics House, Atakoy - Istanbul.

24/10/2011 Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi - Atılım University Cyprus Stamp Exhibition

TR - Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi nedeniyle 24-28.10.2011 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası İncek Ankara adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi 24-28.10.2011 Ankara İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi 24-28.10.2011 Ankara will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası İncek Ankara , because of the Atılım University Cyprus Stamp Exhibition , on 24-28.10.2011.

18/10/2011 Filatelide İletişim Sergisi - Communication Exhibition in Philately

TR - Filatelide İletişim Sergisi nedeniyle 18.10.2011 tarihinde Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim İstanbul adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Filatelide İletişim Sergisi 18.10.2011 İSTANBUL İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Filatelide İletişim Sergisi 18.10.2011 İSTANBUL will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim İstanbul because of the Communication Exhibition in Philately, on 18.10.2011.