23 April Sovereignty and Child Festival Stamp Exhibition,Izmir - 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi,İzmir

EN- To Commemorate 23 April Sovereignty and Child Festival, a Stamp Exhibition will be held between the dates of 20-26 April 2009 at the address of İzmir Postal Authorities, Pasaport Post Office. Special date cancellation with the text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 20-26.04.2009 İZMİR will be used during the exhibition.

TR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, İzmir PTT Başmüdürlüğü Pasaport PTT Merkez Müdürlüğü adresinde 20-26 Nisan 2009 tarihleri arasında pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 20-26.04.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 20-26.04.2009 İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 20.04.2009 - PASAPORT/İZMİR - 27
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979888
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 20-26.04.2009 İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 20.04.2009 - PASAPORT/İZMİR - 27

18/04/2009 23 April Sovereignty and Child Festival Stamp Exhibition,Antalya - 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi,Antalya

EN- To Commemorate 23 April Sovereignty and Child Festival, a Stamp Exhibition will be held between the dates of 18-24 April 2009 at the address of Antalya Metropolitan Municipality Lobby, Karaalioğlu Park, Atatürk Street- Antalya. Special date cancellation with the text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA will be used during the exhibition.

TR- 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18-24 Nisan 2009 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu, Karaalioğlu Parkı, Atatürk Caddesi ANTALYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 18-24.04.2009 ANTALYA
Postmark / Posta Damgası ; 18.04.2009 - GÜLLÜK/ANTALYA - 29

Thank you / Teşekkürle Ceyhun ALTIN (Antalya)

10/04/2009 China 2009 World Stamp Exhibition - Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi

EN- China 2009 World Stamp Exhibition will be held between the dates of 10-16 April 2009 in the city of Luoyang in China. The participation will be effectuated by our Administration to the said exhibition and special date cancellation with the text of Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG will be used in the exhibition area. Between the same dates the said special date cancellation will be used in Directorate of Philately and Museum Section, Promotion and Marketing Department, General Directorate of PTT.

TR- 10-16 Nisan 2009 tarihleri arasında Çin'in Luoyang kentinde yapılacak olan Çin 2009 Dünya Pul Sergisi'ne İdaremizce katılımda bulunulacak olup sergi mahallinde Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır. Anılan tarihler arasında PTT Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Filateli ve Müze Şubesi Müdürlüğü'nde söz konusu özel tarih damgası isteklilere kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG
Postmark / Posta Damgası ; 16.04.2009 - ULUS/ANKARA - 2
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707775
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG

02/04/2009 The Sultan's Boats - Saltanat Kayıkları

EN- The commemorative stamps with theme of The Sultan's Boats with the value of 1,60 TL and the FDC belonging to this issue with the value of 1,95 TL will be put up for sale on 02.04.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Saltanat Kayıkları, 02.04.2009 İSTANBUL will be used at the addresses of Beşiktaş Central Post Office - İSTANBUL

TR- 02.04.2009 tarihinde, Saltanat Kayıkları konulu anma pulları 1,60 TL bedelle bu pullara ait ilkgün zarfı 1,95 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları, 02.04.2009 İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 02.04.2009
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-04-01/1009-04-02
  • Quantity / Tiraj ; 252.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
SALTANAT KAYIKLARI - 02.04.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 02.04.2009 - BEŞİKTAŞ - 20
Registered Number / Kayıt No ; RR01165174155
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 06.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
SALTANAT KAYIKLARI - 02.04.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 02.04.2009 - BEŞİKTAŞ - 20
Registered Number / Kayıt No ; RR01736405909
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 06.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover
Postmark ; 17.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

30/03/2009 45th Library Week - 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi

EN- To commemorate of the 45th Library Week, stamp exhibition will be held between the dates of 30 March - 05 April, 2009 at the address of Manavgat County Public Library. Special date cancellation with the text of 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi, 30.03.2009 Manavgat will be used on 30/03/2009 in the exhibition area.

TR- 45. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 30 Mart - 05 Nisan 2009 tarihleri arasında Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, 30/03/2009 tarihinde, sergi mahallinde 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi, 30/03/2009 Manavgat ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
45.KÜTÜPHANE HAFTASI PUL SERGİSİ - 30.03.2009 - MANAVGAT
Postmark / Posta Damgası ; 30.03.2009 - MANAVGAT - 4
Registered Number / Kayıt Numarası ; RR01815979895
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 02.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
45.KÜTÜPHANE HAFTASI PUL SERGİSİ - 30.03.2009 - MANAVGAT
Postmark / Posta Damgası ; 30.03.2009 - MANAVGAT - 4