22/05/2009 90th Year of Atatürks Arrival to Samsun a Stamp Exhibition - Atatürkün Samsun çıkışının 90. Yılı Pul Sergisi

EN - To commemorate of 90th Year of Atatürks arrival to Samsun, a stamp exhibition will be held between the dates of 22-24 May 2009 at the address of Atatürk Cultural Centre, Atatürk Avenue, Samsun. Special date cancellation with the text of Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 90. Yılı Pul Sergisi 22-24.2009 SAMSUN will be used during the exhibition.

TR - Atatürkün Samsuna çıkışının 90. Yılı nedeniyle 22-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Bulvarı Samsun adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince Atatürk'ün Samsun çıkışının 90. Yılı Pul Sergisi 22-24.2009 SAMSUN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

20/05/2009 2009 UEFA Cup Final Match - 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması

EN- To commemorate of 2009 UEFA Cup Final Match which will be held in the Stadium of İstanbul Şükrü Saraçoğlu on 20th May 2009, special date cancellation with the text of 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması, 20.05.2009 will be used at the address of Anatolia Side Postal Authorities , Kadıköy Post Office on 20th May 2009.

TR- 20 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadında yapılacak olan 2009 UEFA kupası final karşılaşması anısına Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü Kadıköy PTT Merkezi Müdürlüğü Kadıköy-İstanbul adresinde 20 Mayıs 2009 tarihinde 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması 20.05.2009 ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
2009 UEFA KUPASI FİNAL KARŞILAŞMASI - 20.05.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 20.05.2009 - KADIKÖY - 22
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381547
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 23.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
2009 UEFA KUPASI FİNAL KARŞILAŞMASI - 20.05.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 20.05.2009 - KADIKÖY - 22

19/05/2009 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress - Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı

EN- The commemorative stamp with the theme of 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress consisting with the values of 0,80 Kuruş, 0,65.Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,70TL will be put up for sale on 19.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN will be used at the address of Samsun Post Office, Samsun.

TR- 19.05.2009 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı konulu 0,80 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş değerli anma bloğu ve bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,70 değerle satışa çıkarılacak olup söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilkgün zarfı ise abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN ibareli İlkgün Damga tatbiki Samsun PTT Merkez Müdürlüğü, SAMSUN adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 19.05.2009
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 65 Kr - 80 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-08-01/02/03/04
 • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-02
 • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-3
Registered Number / Kayıt No ; RR01657029086
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-9
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381622
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

12.05.2009 Joint issue Turkey Portugal - Türkiye Portekiz Konulu Ortak Pul

EN- The joint issue commemorative stamp with the theme of Turkey- Portugal consisting with the values of 0,80 Kuruş, 0,85 Kuruş (for 2 values 1,65 TL) and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2 TL will be put up for sale on 12.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Türkiye Portekiz Ortak Konulu Pul 12.05.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR- 12.05.2009 tarihinde, Türkiye Portekiz konulu 0,80 Kuruş, 0,85 Kuruş olmak üzere 2 değerli ortak anma pulu 1,65 TL bedelle bu pullara ait ilkgün zarfı 2,00 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türkiye Portekiz Ortak Konulu Pul 12.05.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Fialateli Gişesi Ulus -ANKARA adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.05.2009
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 85 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-07-01/02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
TÜRKİYE-PORTEKİZ ORTAK KONULU PUL - 12.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781114412
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
TÜRKİYE-PORTEKİZ ORTAK KONULU PUL - 12.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.05.2009 - ULUS/ANKARA - 24
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381752
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.05.2009 - İZNİK - 10
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381608
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 28.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover /
Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.05.2009 - İZNİK - 10

Trabzon 2009 Stamp Exhibition - Trabzon 2009 Pul Sergisi

EN- Stamp Exhibition will be held between the dates of 11-16 May 2009 at the address of Tevfik Serdar Culture and Art Centre, Maraş Street. No:14 TRABZON. Special date cancellation with the text of Trabzon 2009 Pul Sergisi, 11.05.2009 TRABZON will be used on 11.05.2009 in the exhibition area.

TR- 11-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi Maraş Cad. No: 14 TRABZON adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi alanında 11.05.2009 tarihinde Trabzon 2009 Pul Sergisi, 11.05.2009 TRABZON ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
TRABZON 2009 PUL SERGİSİ - 11.05.2009 - TRABZON
Postmark / Posta Damgası ; 11.05.2009 - TRABZON - 45
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707720
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
TRABZON 2009 PUL SERGİSİ - 11.05.2009 - TRABZON
Postmark / Posta Damgası ; 11.05.2009 - TRABZON - 45

10/05/2009 Mothers Day - Anneler Günü

EN- The commemorative stamp with the theme of Mothers Day consisting with 4 values with the price of 3,45TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 3,80 TL will be put up for sale on 10.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office.

TR- 10.05.2009 tarihinde, Anneler Günü konulu 4 değerli anma pulları 3,45 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,80 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anneler Günü 10.05.2009 ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Filateli Gişesi, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü adresinde uygulanacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 10.05.2009
 • Value / Değeri ; 65 Kr - 80 Kr - 1 Lira - 1 Lira
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-06-01/02/03/04
 • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;ANNELER GÜNÜ - 10.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 10.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781111985
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 21.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 08.06.2009-BURSARAY/GENÇOSMAN/BURSA-53
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381738
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 09.06.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

09/05/2009 Sagüsad II Atatürk Stamp Exhibition - SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi

EN- Sagüsad II Atatürk Stamp Exhibition will be held between the dates of 09-19 May 2009 at the address of Sakarya Fine Arts Association, Orta District, Eski Hendek Street, 19/A Sakarya. Special date cancellation with the text of SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi, 09-19.05.2009 SAKARYA will be used during the exhibition.

TR- 09-23.05.2009 tarihleri aras?nda Sakarya Güzel Sanatlar Derneği, Orta Mah. Eski Hendek Cad. 19/A SAKARYA adresinde Sagüsad II Atatürk Pul Sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince SAGÜSAD II. Atatürk Pul Sergisi, 09-19.05.2009 SAKARYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Covers / Zarflar
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
SAGÜSAD II ATATÜRK PUL SERGİSİ - 09-19.05.2009 - SAKARYA
Postmark / Posta Damgası ; 09.05.2009 - ADAPAZARI - 182


Maximumcards / Maksimumkart
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
SAGÜSAD II ATATÜRK PUL SERGİSİ - 09-19.05.2009 - SAKARYA

08/05/2009 The Exhibition Arranged for Mothers Day - Anneler Günü Pul Sergisi

EN- The exhibition arranged for Mothers Day which will be held in Ankamall Shopping Centre between the dates 8-10 May 2009. Besides, in the exhibition area the special date mark with the text of Anneler Günü Pul Sergisi 08-10.05.2009 ANKARA will be used during the exhibition.

TR- Anneler Günü vesilesiyle 08 - 10 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankamall Alışveriş Merkezinde düzenlenecek olan pul sergisinde yapılacaktır. Söz konusu sergi mahallinde ayrıca Anneler Günü Pul Sergisi 08-10.05.2009 ANKARA ibareli özel tarih damgası sergi boyunca kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ANNELER GÜNÜ PUL SERGİSİ - 08-10.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 10.05.2009 - ULUS/ANKARA - 62
Registered Number / Kayıt No ; RR00961165343
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 13.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

07/05/2009 Private Yeşilköy 2001 Grade School 10th Year Stamp Exhibition - Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10. Yıl Pul Sergisi

EN- Private Yeşilköy 2001 Grade School 10th Year Stamp Exhibition will be held between the dates of 4-9 May 2009 at the address of Kale Street No.13 Yeşilköy, İstanbul. Special date cancellation with the text of Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10.Yıl Pul Sergisi 07.05.2009 on 7th May 2009 in the exhibition area.

TR- 4-9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kale Sok. No:13 Yeşilköy, İstanbul adresinde Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10.Yıl Pul Sergisi düzenlenecek olup sergi mahallinde 07.05.2009 tarihinde Özel Yeşilköy 2001 İlköğretim Okulu 10. Yıl Pul Sergisi 07.05.2009 ibareli özelgün damga tatbiki yapılacaktır.

05/05/2009 60th Anniversary of The Council of Europe and 50th Year of European Court of Human Rights - Avrupa Konseyinin 60. Yılı,Avrupa İnsan Hakları

EN- The commemorative stamp with the theme of 60th Anniversary of The Council of Europe and 50th Year of European Court of Human Rights consisting with the values of 0,80 Y.Kuruş, 0,80 Y.Kuruş and FDC belonging to this set of stamps with the value of 1,95 YTL will be put up for sale on 05.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı 05.05.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR- 05.05.2009 tarihinde, Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı konulu anma pulları 0,80 Kuruş, 0,80 Kuruş olmak üzere 2 değerli 1,60 TL bedelle ve bu pullara ait ilkgün zarfı 1,95 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa Konseyinin 60. Yılı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 50. Yılı05.05.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.05.2009
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-05-01/2009-05-02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; -
Registered Number / Kayıt No ; RR01781111732
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 07.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 05.05.2009 - ULUS/ANKARA - 2
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707744
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 07.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
AVRUPA KONSEYİNİN 60.YILI İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN 50.YILI - 05.05.2008 / ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 05.05.2009 - ULUS/ANKARA - 18
Registered Number / Kayıt No ; RR01862430486

Cover
Postmark ; 06.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

22/04/2009 Edirne 09 Philately Exhibition - Edirne 2009 Filateli Sergisi

EN- Edirne 09 Philately Exhibition will be held between the dates of 22 April -01 May 2009 at the address of Edirne Lyceum, Sabuni District, Eski İstanbul Street, Edirne. Special date cancellation with the text of Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE will be used on 22/04/2009 in the exhibition area.

TR- 22 Nisan 01 Mayıs 2009 tarihleri arasında Edirne Lisesi Sabuni Mah. Eski İstanbul Cad. EDİRNE adresinde Edirne 09 Filateli Sergisi adı altında pul sergisi düzenlenecek olup, sergi mahallinde 22.04.2009 tarihinde Edirne 2009 Filateli Sergisi 22.04.2009 EDİRNE ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979871
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 27.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
EDİRNE 2009 FİLATELİ SERGİSİ - 22.04.2009 - EDİRNE
Postmark / Posta Damgası ; 22.04.2009 - EDİRNE -17

23 April Sovereignty and Child Festival Stamp Exhibition,Izmir - 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi,İzmir

EN- To Commemorate 23 April Sovereignty and Child Festival, a Stamp Exhibition will be held between the dates of 20-26 April 2009 at the address of İzmir Postal Authorities, Pasaport Post Office. Special date cancellation with the text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 20-26.04.2009 İZMİR will be used during the exhibition.

TR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, İzmir PTT Başmüdürlüğü Pasaport PTT Merkez Müdürlüğü adresinde 20-26 Nisan 2009 tarihleri arasında pul sergisi düzenlenecek olup sergi süresince 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 20-26.04.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 20-26.04.2009 İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 20.04.2009 - PASAPORT/İZMİR - 27
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979888
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 20-26.04.2009 İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 20.04.2009 - PASAPORT/İZMİR - 27

18/04/2009 23 April Sovereignty and Child Festival Stamp Exhibition,Antalya - 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi,Antalya

EN- To Commemorate 23 April Sovereignty and Child Festival, a Stamp Exhibition will be held between the dates of 18-24 April 2009 at the address of Antalya Metropolitan Municipality Lobby, Karaalioğlu Park, Atatürk Street- Antalya. Special date cancellation with the text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA will be used during the exhibition.

TR- 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18-24 Nisan 2009 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu, Karaalioğlu Parkı, Atatürk Caddesi ANTALYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 18-24.04.2009 ANTALYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PUL SERGİSİ / 18-24.04.2009 ANTALYA
Postmark / Posta Damgası ; 18.04.2009 - GÜLLÜK/ANTALYA - 29

Thank you / Teşekkürle Ceyhun ALTIN (Antalya)

10/04/2009 China 2009 World Stamp Exhibition - Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi

EN- China 2009 World Stamp Exhibition will be held between the dates of 10-16 April 2009 in the city of Luoyang in China. The participation will be effectuated by our Administration to the said exhibition and special date cancellation with the text of Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG will be used in the exhibition area. Between the same dates the said special date cancellation will be used in Directorate of Philately and Museum Section, Promotion and Marketing Department, General Directorate of PTT.

TR- 10-16 Nisan 2009 tarihleri arasında Çin'in Luoyang kentinde yapılacak olan Çin 2009 Dünya Pul Sergisi'ne İdaremizce katılımda bulunulacak olup sergi mahallinde Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Pul Sergisi, 10-16.04.2009 LUOYANG ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır. Anılan tarihler arasında PTT Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Filateli ve Müze Şubesi Müdürlüğü'nde söz konusu özel tarih damgası isteklilere kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG
Postmark / Posta Damgası ; 16.04.2009 - ULUS/ANKARA - 2
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707775
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DÜNYA PUL SERGİSİ / 10-16.04.2009 LUOYANG

02/04/2009 The Sultan's Boats - Saltanat Kayıkları

EN- The commemorative stamps with theme of The Sultan's Boats with the value of 1,60 TL and the FDC belonging to this issue with the value of 1,95 TL will be put up for sale on 02.04.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Saltanat Kayıkları, 02.04.2009 İSTANBUL will be used at the addresses of Beşiktaş Central Post Office - İSTANBUL

TR- 02.04.2009 tarihinde, Saltanat Kayıkları konulu anma pulları 1,60 TL bedelle bu pullara ait ilkgün zarfı 1,95 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları, 02.04.2009 İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 02.04.2009
 • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-04-01/1009-04-02
 • Quantity / Tiraj ; 252.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
SALTANAT KAYIKLARI - 02.04.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 02.04.2009 - BEŞİKTAŞ - 20
Registered Number / Kayıt No ; RR01165174155
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 06.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
SALTANAT KAYIKLARI - 02.04.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 02.04.2009 - BEŞİKTAŞ - 20
Registered Number / Kayıt No ; RR01736405909
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 06.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover
Postmark ; 17.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

30/03/2009 45th Library Week - 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi

EN- To commemorate of the 45th Library Week, stamp exhibition will be held between the dates of 30 March - 05 April, 2009 at the address of Manavgat County Public Library. Special date cancellation with the text of 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi, 30.03.2009 Manavgat will be used on 30/03/2009 in the exhibition area.

TR- 45. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 30 Mart - 05 Nisan 2009 tarihleri arasında Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, 30/03/2009 tarihinde, sergi mahallinde 45. Kütüphane Haftası Pul Sergisi, 30/03/2009 Manavgat ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
45.KÜTÜPHANE HAFTASI PUL SERGİSİ - 30.03.2009 - MANAVGAT
Postmark / Posta Damgası ; 30.03.2009 - MANAVGAT - 4
Registered Number / Kayıt Numarası ; RR01815979895
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 02.04.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
45.KÜTÜPHANE HAFTASI PUL SERGİSİ - 30.03.2009 - MANAVGAT
Postmark / Posta Damgası ; 30.03.2009 - MANAVGAT - 4

26/03/2009 Official Stamps - Resmi Posta Serisi

EN- Official stamp with the theme of flowers with the consisting values of 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş, 50 Kuruş, 65 Kuruş, 1 Lira, 3,35 Lira and 4,50 Lira will be put up for sale on 26.03.2009 . The stamps will be put up for sale in all post offices till run out.

TR- 26.03.2009 tarihinde 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş, 50 Kuruş, 65 Kuruş, 1 Lira, 3,35 Lira ve 4,50 Lira olmak üzere 8 değerli Çiçekler konulu Resmi Posta Pulları tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacak ve tükeninceye kadar satışta kalacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 26.03.2009
 • Value / Değeri ; 5 Kr-10 Kr-25 Kr-50 Kr-65 Kr-1 TL-3,5 TL-4,50 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-03-01/02/03/04/05/06/07/08
 • Quantity / Tiraj ; 85.000.000

18/03/2009 94th Anniversary of Canakkale Victory - Çanakkale Zaferi'nin 94.Yıl Dönümü

EN- To commemorate of the 94th Anniversary of Çanakkale Victory, the special date cancellation with the text of Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR will be used on 18.03.2009 at the address of South Sea Area Commandership, Yenikale / İZMİR.
TR- Çanakkale Zaferi'nin 94. Yıl Dönümü nedeniyle 18.03.2009 tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı Yenikale / İZMİR adresinde Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25
Registered Number / Kayıt Numarası ; RR01815979901
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25

16/03/2009 World Water Forum - Dünya Su Forumu

EN- A commemorative block stamp with the theme of 5th World Water Forum with the value of 2,50 TL and FDC belonging to this block stamp with the value of 2,85 TL will be put up for sale on 16.03.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL will be used at the addresses of Haliç Congress and Cultural Centre, Sütlüce- İstanbul and İstanbul European Side Postal Authorities, Sirkeci Central Post Office.
TR- 16.03.2009 tarihinde, 5. Dünya Su Forumu konulu anma bloğu 2,50 TL bedelle bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,85 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Haliç Kongre ve Kültür Merkezi Sütlüce - İSTANBUL ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü adreslerinde yapılacaktır.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.03.2009
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 80 Kr - 80 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-02-01/02/03/04
 • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-01
 • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered Cover / Taahhütlü Zarf

First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979918
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01165173660
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover
Postmark ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

13/03/2009 Speed Train-Hızlı Tren

EN- To commemorate of the first departure of high speed train which will be performed between Ankara and İstanbul, the special date cancellations with the texts of Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Kalkış, 13.03.2009 ANKARA and Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Varış, 13.03.2009 ESKİŞEHİR will be used on 13.03.2009 at the addresses of Ankara Postal Authorities, Railway Station Branch Post Office related to Samanpazarı Central Post Office and Eskişehir Postal Authorities, Railway Station Central Post Office.

TR- Ankara Eskişehir arasında gerçekleştirilecek hızlı trenin ilk seferi anısına 13.03.2009 tarihinde Ankara PTT Başmüdürlüğü Samanpazarı PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı Gar PTT Şubesi ile Eskişehir PTT Başmüdürlüğüne bağlı Gar PTT Merkezinde Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Kalkış, 13.03.2009 ANKARA ve Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Varış, 13.03.2009 ESKİŞEHİR ibareli özel tarih damgaları kullandırılacaktır.

12/03/2009 Aeroplanes-Uçaklar

EN- A commemorative stamp with the theme of Aeroplanes consisting with the values of 65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,80 TL will be put up for sale on 12.03.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Uçaklar 12.03.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ankara Postal Authorities, Ulus Post Office, Philately Booth.
TR- 12.03.2009 tarihinde, Uçaklar konulu üç ayrı kompozisyonlu olmak üzere 65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL değerle anma pulu ile bu pula ait ilkgün zarfı 2,80 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uçaklar 12.03.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.03.2009
 • Value / Değeri ; 65 Kr - 80 Kr - 1 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-01-01/02/03
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
Registered Post - First Day Cover / Taahhütlü Posta - İlk Gün Zarfı
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ; UÇAKLAR - 12.03.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.03.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781110131
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 16.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ; UÇAKLAR - 12.03.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.03.2009 - ULUS/ANKARA - 18
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979840
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 16.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.03.2009-TAYYARE FAB.ŞUBESİ/ESKİŞEHİR-1
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979925
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 30.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Covers
Postmark ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9