08/03/2010 Bilim ve Teknoloji Haftası - Science and Technology Week

TR - Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle 08-14 Mart 2010 tarihleri arasında Galatasaray Kültür ve Sanat Merkezi Beyoğlu İstanbul adresinde pul sergisi düzenlenecek olup,Bilim ve Teknoloji Haftası Pul Sergisi, 08-14.03.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Science and Technology Week a stamp exhibition will be held between the dates 08-14th March 2010 at the address of Galatasaray Culture and Art Centre, Beyoğlu - İstanbul. A special date mark with the text of Bilim ve Teknoloji Haftası Pul Sergisi, 08-14.03.2010 İSTANBUL will be used at the same address during the exhibition.

No comments: