08/06/2010 Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi - Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition

TR - Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi nedeniyle fotoğraf, uçak maketi, müze görselleri ve uçak pullarından oluşan pul sergisi düzenlenecek olup, ayrıca Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi İstiklal Cad. No:90 Beyoğlu İSTANBUL adresinde Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Sergisi 08-18.06.2010 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 08-08.06.2010 because of Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition an exhibition will be arrenged composed of photographs, plane mockups, museum visuals and plane stamps and a special time brand like Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Exhibition 08-18.06.2010 İSTANBUL will be used at adress of Galatasaray University Kulturel and Art Centre İstiklal Cad. No:90 Beyoğlu İSTANBUL.

No comments: