04/12/2009 150th Anniversary of the Faculty of Political Sciences - Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı

EN - The commemorative stamp with the theme of “150th Anniversary of the Faculty of Political Sciences consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamps with the value of 2,00 TL will be put up for sale on 4th December 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı04.12.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı konulu anma pulları 75 Kuruş, 90 Kuruş, bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,00 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı 04.12.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 04.12.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-23-01/2009-23-02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: