23/04/2010 T.B.M.M'nin Açılışının 90.Yılı - 90th year of Turkish National Assembly

TR - T.B.M.M' nin açılışının 90.Yılı nedeniyle Kuruluşumuzca 75 Kuruş, 90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2 TL bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte T.B.M.M'nin Açılışının 90. Yılı 23.04.2010 ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA ve T.B.M.M PTT Merkez Müdürlüğü ANKARA adresinde ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate of 90th year of Turkish National Assembly, the commemorative stamp consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamp with the value of 2 TL will be put up for sale on 23rd April of 2010. The first day mark with the text of T.B.M.M'nin Açılışının 90. Yılı 23.04.2010 ANKARA will be used at the same date in Ulus Post Office, Philately Booth and Turkish National Assembly Post Office, Ulus/Ankara.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 23.04.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-06-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-06

No comments: