05/11/2009 Castles - Kaleler

EN - The commemorative stamps with the theme of Castles with the values of 0,75 Kuruş, 25 Kuruş, 90 Kuruş and 1 TL and the FDC belongs to these stamps with the value of 3,25 TL will be put up for sale on 05th November 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. On the same date the first day cancellation with the text of Kaleler 05.11.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus, Ankara.

TR - Kaleler konulu anma pulları 0,75 Kuruş, 25 Kuruş, 90 Kuruş, 1 Lira bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,25 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kaleler 05.11.2009, ANKARA ibareli ilkgün damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus, ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.11.2009
  • Value / Değeri ; 25 Kr - 75 Kr - 90 Kr - 1 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-22-01/02/03/04
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: