17/12/2009 Famous Turks - Türk Meşhurları

EN - The commemorative stamp with the theme of Famous Turks'consisting with the values of 75 Kuruş, 90 Kuruş and FDC belongs to this set of stamps with the value of 2,00 TL will be put up for sale on 17th December 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Türk Meşhurları17.12.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Türk Meşhurları konulu anma pulları 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2.00 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türk Meşhurları 17.12.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus /ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17.12.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-24-01/2009-24-02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: