26/03/2009 Official Stamps - Resmi Posta Serisi

EN- Official stamp with the theme of flowers with the consisting values of 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş, 50 Kuruş, 65 Kuruş, 1 Lira, 3,35 Lira and 4,50 Lira will be put up for sale on 26.03.2009 . The stamps will be put up for sale in all post offices till run out.

TR- 26.03.2009 tarihinde 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş, 50 Kuruş, 65 Kuruş, 1 Lira, 3,35 Lira ve 4,50 Lira olmak üzere 8 değerli Çiçekler konulu Resmi Posta Pulları tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacak ve tükeninceye kadar satışta kalacaktır.

 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 26.03.2009
 • Value / Değeri ; 5 Kr-10 Kr-25 Kr-50 Kr-65 Kr-1 TL-3,5 TL-4,50 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-03-01/02/03/04/05/06/07/08
 • Quantity / Tiraj ; 85.000.000

18/03/2009 94th Anniversary of Canakkale Victory - Çanakkale Zaferi'nin 94.Yıl Dönümü

EN- To commemorate of the 94th Anniversary of Çanakkale Victory, the special date cancellation with the text of Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR will be used on 18.03.2009 at the address of South Sea Area Commandership, Yenikale / İZMİR.
TR- Çanakkale Zaferi'nin 94. Yıl Dönümü nedeniyle 18.03.2009 tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı Yenikale / İZMİR adresinde Çanakkale Zaferinin 94. Yıl Dönümü 18.03.2009 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.


Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25
Registered Number / Kayıt Numarası ; RR01815979901
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 20.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 94.YIL DÖNÜMÜ - 18.03.2009 - İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 18.03.2009 - PASAPORT/İZMİR - 25

16/03/2009 World Water Forum - Dünya Su Forumu

EN- A commemorative block stamp with the theme of 5th World Water Forum with the value of 2,50 TL and FDC belonging to this block stamp with the value of 2,85 TL will be put up for sale on 16.03.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL will be used at the addresses of Haliç Congress and Cultural Centre, Sütlüce- İstanbul and İstanbul European Side Postal Authorities, Sirkeci Central Post Office.
TR- 16.03.2009 tarihinde, 5. Dünya Su Forumu konulu anma bloğu 2,50 TL bedelle bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,85 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 5.Dünya Su Forumu 16.03.2009, İSTANBUL ibareli İlkgün Damga tatbiki Haliç Kongre ve Kültür Merkezi Sütlüce - İSTANBUL ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü adreslerinde yapılacaktır.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.03.2009
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 80 Kr - 80 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-02-01/02/03/04
 • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-01
 • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered Cover / Taahhütlü Zarf

First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979918
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
5.DÜNYA SU FORUMU - 16.03.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9
Registered Number / Kayıt No ; RR01165173660
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover
Postmark ; 19.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 29

13/03/2009 Speed Train-Hızlı Tren

EN- To commemorate of the first departure of high speed train which will be performed between Ankara and İstanbul, the special date cancellations with the texts of Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Kalkış, 13.03.2009 ANKARA and Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Varış, 13.03.2009 ESKİŞEHİR will be used on 13.03.2009 at the addresses of Ankara Postal Authorities, Railway Station Branch Post Office related to Samanpazarı Central Post Office and Eskişehir Postal Authorities, Railway Station Central Post Office.

TR- Ankara Eskişehir arasında gerçekleştirilecek hızlı trenin ilk seferi anısına 13.03.2009 tarihinde Ankara PTT Başmüdürlüğü Samanpazarı PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı Gar PTT Şubesi ile Eskişehir PTT Başmüdürlüğüne bağlı Gar PTT Merkezinde Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Kalkış, 13.03.2009 ANKARA ve Ankara Eskişehir Hızlı Tren İlk Seferinde Varış, 13.03.2009 ESKİŞEHİR ibareli özel tarih damgaları kullandırılacaktır.

12/03/2009 Aeroplanes-Uçaklar

EN- A commemorative stamp with the theme of Aeroplanes consisting with the values of 65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,80 TL will be put up for sale on 12.03.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Uçaklar 12.03.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ankara Postal Authorities, Ulus Post Office, Philately Booth.
TR- 12.03.2009 tarihinde, Uçaklar konulu üç ayrı kompozisyonlu olmak üzere 65 Kuruş, 80 Kuruş, 1 TL değerle anma pulu ile bu pula ait ilkgün zarfı 2,80 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uçaklar 12.03.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.03.2009
 • Value / Değeri ; 65 Kr - 80 Kr - 1 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-01-01/02/03
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
Registered Post - First Day Cover / Taahhütlü Posta - İlk Gün Zarfı
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ; UÇAKLAR - 12.03.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.03.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781110131
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 16.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ; UÇAKLAR - 12.03.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.03.2009 - ULUS/ANKARA - 18
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979840
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 16.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.03.2009-TAYYARE FAB.ŞUBESİ/ESKİŞEHİR-1
Registered Number / Kayıt No ; RR01815979925
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 30.03.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Covers
Postmark ; 16.03.2009 - SİRKECİ/İSTANBUL - 9