01/05/2010 Emek ve Dayanışma Günü - Labor and Solidarity Day

TR - Emek ve Dayanışma Günü konulu anma pulu 01.05.2010 tarihinde 80 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş ve 110 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4,15 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2010 ANKARA ibareli İlkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set, theme of Labor and Solidarity Day, with the value of 80 Kuruş, 80 Kuruş, 110 Kuruş and 110 Kuruş, and FDC with the value of 4,15 TL will be on sale in all Central Post Offices on 01.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the first day postmark with the text of Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2010 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.05.2010
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 80 Kr - 110 Kr - 110 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-07-01/02/03/04
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-07

No comments: