03/05/2010 Yunus Emre - Yunus Emre

TR - Yunus Emre konulu anma pulları 03.05.2010 tarihinde 75 Kuruş ve 90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Yunus Emre 03.05.2010, ESKİŞEHİR ibareli ilkgün damgası Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Eskişehir PTT Merkez Müdürlüğü adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamps with theme of Yunus Emre, value of 75 Kurus and 90 Kurus, and FDC belonging to this issue, value of 2 TL, will be on sale in all post offices on 03.05.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day postmark with the text of Yunus Emre 03.05.2010, ESKİŞEHİR will be used at the address Eskisehir PTT Head Directorate, Central Post Office, Eskisehir.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 03.05.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-09-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-09

No comments: