18/05/2010 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - 19th May Youth and Sports Festival

TR - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı anısına Samsun Atatürk Kültür Merkezi, Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, aynı adreste 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-22.05.2010 SAMSUN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 19th May Youth and Sports Festival a stamp exhibition will be held between 18-22.05.2010 at the address Samsun Ataturk Cultural Centre, Fine Arts Gallery, Samsun. Special date cancellation with text of 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-22.05.2010 SAMSUN will be used at the same address.

No comments: