30/06/2011 AIDS'in Tespitinin 30. Yılı - 30th Year of Identification of AIDS

TR- AIDS'in Tespitinin 30. Yılı konulu özelgün zarfı 30.06.2011 tarihinde 1,25 TL bedelle satışa sunulacaktır. Aynı tarihte Ankara PTT Baş Müdürlüğü, Ulus PTT Merkezi Filateli Gişesi, Ulus-Ankara adresinde mesai saatleri içerisinde AIDS'in Tespitinin 30. Yılı 30.06.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- The special day cover theme of 30th Year of Identification of AIDS will be put up for sale on 30.06.2011 with the price of 1,25 TL. At the same date the special date postmark with text of AIDS'in Tespitinin 30. Yılı 30.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara. 

2011SDP-40 Zarf / Cover
Special Day Postmark ; AIDS'İN TESPİTİNİN 30.YILI - 30.06.2011 - ANKARA

30/06/2011 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü - 90th Year of Social Services and Children Protection Agency

TR- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü konulu anma pulu 30.06.2011 tarihinde 0,90 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,25 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90.Yıldönümü 30.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp theme of 90th Year of Social Services and Children Protection Agency with the value 0,90 TL; and the first day cover with the price 1,25 TL will be put up for sale in all post offices on 30.06.2011. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date the first day postmark with text of Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 90. Yıldönümü 30.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.


2011-14-01 Stamp (Unused) / Pul (Damgasız)
 • Stamps / Pullar (2011-14)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 30.06.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-14-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-14

27/06/2011 Ödemiş Kıbrıs Pul Sergisi - Cyprus in Ödemiş Stamp Exhibition

TR- 27.06-01.07.2011 tarihleri arasında Yıldız Kent Müzesi, Emmioğlu Mah. Hacı Sadık Sk. No:16 Ödemiş-İzmir adresinde Ödemiş'te Kıbrıs Pul Sergisi düzenlenecektir. Sergi süresince aynı adreste açılacak geçici filatelik işyerinde Ödemiş'te Kıbrıs Pul Sergisi 27.06-01.07.2011 ÖDEMİŞ ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- Cyprus in Ödemiş Stamp Exhibition will be held between 27.06-01.07.2011 at the address Yıldız City Museum, Emmioğlu District Hacı Sadık Str. No:16 Ödemiş-İzmir. The special date postmark with text of Ödemiş'te Kıbrıs Pul Sergisi 27.06-01.07.2011 ÖDEMİŞ will be used during the exhibition at the temporary philatelic booth that will be opened at the same address.

27/06/2011 25. Ulusal Kimya Kongresi - 25th National Chemistry Congress

TR- 25. Ulusal Kimya Kongresi nedeniyle 27-29.06.2011 tarihleri arasında Renaissance Polat Erzurum Hotel-ERZURUM adresinde açılacak olan geçici işyerinde 25. Ulusal Kimya Kongresi 27-29.06.2011 ERZURUM ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 25th National Chemistry Congress, the special date postmark with text of 25. Ulusal Kimya Kongresi 27-29.06.2011 ERZURUM will be used between 27-29th June 2011 in temporary philatelic booth that will be opened at the address Renaissance Polat Erzurum Hotel - ERZURUM.

25/06/2011 Kore Savaşının 60. Yıldönümü - 60th Year of Korean War

TR- Kore Savaşı'nın 60. Yıldönümü konulu anma pulu 25.06.2011 tarihinde 1,30 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,75 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kore Savaşı'nın 60.Yıldönümü 25.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp theme of 60th Year of Korean War with the value 1,30 TL; and the first day cover with the price 1,75 TL will be put up for sale in all post offices on 25.06.2011. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date the first day postmark with text of Kore Savaşı'nın 60.Yıldönümü 25.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.

2011-13-01 Stamp (Unused) / Pul (Damgasız)
2011FDC-13 İlk Gün Zarfı - First Day Cover 
First Day Postmark ; KORE SAVAŞI'NIN 60.YILDÖNÜMÜ - 25.06.2011 - ANKARA
 • Stamps / Pullar (2011-13)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 25.06.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-13-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-13

21/06/2011 Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90. Yılı - 90th Anniversary of Adapazari's Liberation Day

TR- Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90. Yılı nedeniyle 21.06.2011 tarihinde Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90.Yılı 21.06.2011 ADAPAZARI ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 90th Anniversary of Adapazari's Liberation Day, the special date postmark with text of Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 90.Yılı 21.06.2011 ADAPAZARI will be used on 21st June 2011.


2011SDP-37 Special Day Postmark

18/06/2011 Elim Sende Kartpostal Etkinliği - Tag Postcard Activity

TR- Elim Sende Kartpostal Etkinliği nedeniyle 18-19.06.2011 tarihleri arasında İstinye Park Alışveriş Merkezi-İstanbul adresinde açılacak geçici filatelik işyerinde Elim Sende Kartpostal Etkinliği 18-19.06.2011 İSTANBUL ibareli özel gün damgası kullandırılacaktır.

EN- In the frame of Tag Postcard Activity the special date postmark with text of Elim Sende Kartpostal Etkinliği 18-19.06.2011 İSTANBUL will be used between 18-19th June 2011 in the temporary philatelic booth at the address İstinye Park Shopping Centre-İstanbul.


2011SDP-36 Special Day Postmark

17/06/2011 SAGÜSAD IV. Atatürk Pul Sergisi - SAGÜSAD IVth Atatürk Stamp Exhibition

TR- 17-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası M.Şehit Onbaşı Zekeriya Gözyuman Cad. Sakarya Mah. No:19 Arifiye/SAKARYA adresinde SAGÜSAD IV. Atatürk Pul Sergisi düzenlenecek olup; sergide mesai saatleri içerisinde SAGÜSAD IV. Atatürk Pul Sergisi 17-23.06.2011 SAKARYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- SAGÜSAD IVth Atatürk Stamp Exhibition will be held between 17th-23rd June 2011 at the address Chamber of Commerce, M.Şehit Onbaşı Zekeriya Gözyuman Cad. Sakarya Mah. No:19 Arifiye/SAKARYA. The special date postmark with text of SAGÜSAD IV. Atatürk Pul Sergisi 17-23.06.2011 SAKARYA will be used during the exhibition.


2011SDP-35 Special Day Postmark

05/06/2011 Dünya Çevre Günü - World Environment Day

TR- Dünya Çevre Günü konulu anma bloğu 05.06.2011 tarihinde 25 kuruş, 90 kuruş, 1,30 TL, 1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Dünya Çevre Günü 05.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The souvenir sheet theme of World Environment Day with the values 25 Kurus, 90 Kurus, 1,30 TL and 1,30 TL; and the FDC with the price of 4,25 TL will be put up for sale on 05.06.2011in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date the first day postmark with text of Dünya Çevre Günü 05.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.


2011SS-05 Souvenir Sheet (Unused) / Blok (Damgasız)


2011FDC-12 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 05.06.2011 ANKARA

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-12 / 2011SS-05)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.06.2011
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 90 Kr - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-12-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-05
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-12

01/06/2011 Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı - 100th Year of Turkish Air Force

TR- Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı konulu anma bloğu 01.06.2011 tarihinde 4x1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 5,50 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı 01.06.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.Ayrıca 01.06.2011 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı konulu, içerisinde 1 adet zımbalı anma bloğu ile bu pula ait ilk gün zarfı ve 1 adet 10.000 tirajlı ve seri numaralı zımbasız anma bloğunun bulunduğu portföy 25.00 TL bedelle satışa sunulacaktır. Seri numaralı blok anma pulu yalnızca portföy içerisinde satılacaktır.

EN- The souvenir sheet theme of 100th Year of Turkish Air Force with the values of 4x1,30 TL; and the first day cover with the price of 5,50 TL will be put up for sale on 01.06.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity. At the same date, the first day postmark with text of Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı 01.06.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.Also, the philatelic folder theme of 100th Year of Turkish Air Force with the price of 25,00 TL will be put up for sale on 01.06.2011. The folder contains 1 piece of perforated souvenir sheet, 1 piece of FDC, and 1 piece of serial numbered (quantity of 10.000) and unperforated souvenir sheet. Serial numbered souvenir shet will be available only in the folder.


2011SS-04 Souvenir Sheet (Unused) /Blok (Damgalı)


2011 FDC-11 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA


2011 FDC-11 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA
Postmark;
01.06.2011-ULUS/ANKARA-94


Cover - Zarf
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-11 / 2011SS-04)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.06.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-11-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-04
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-11


2011SS-04A Souvenir Sheet (Unused) / Blok (Damgasız)


2011 FDC-11A First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN 100.YILI 01.06.2011 ANKARA
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94


Cover - Zarf
Postmark; 01.06.2011-ULUS/ANKARA-94

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-11A / 2011SS-04A)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 01.06.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-11A-01 / 02 / 03 / 04
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-04A
 • Quantity / Tiraj ; 10.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-11A

30/05/2011 Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi - Ankara-Konya High Speed Train First Service

TR- Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi nedeniyle 30.05.2011 tarihinde mesai saatleri çerçevesinde Ankara PTT Başmüdürlüğü, Samanpazarı Merkez Müdürlüğü Gar Şubesi-Ankara adresinde Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi Kalkış 30.05.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası ve Konya PTT Başmüdürlüğü, Alaattin Merkez Müdürlüğü Gar Şubesi-Konya adresinde Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi Varış 30.05.2011 KONYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate Ankara-Konya High Speed Train First Service the special date postmark with text of Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi Kalkış 30.05.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Samanpazarı Central Post Office Railway Station Office - Ankara; and the special date postmark with text of Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren İlk Seferi Varış 30.05.2011 KONYA will be used at the address Konya PTT Head Directorate, Alaattin Central Post Office Railway Station Office - Konya on 30.05.2011 between the working hours.

26/05/2011 Tekirdağ Rotary Kulübünün 25.Kuruluş Yıldönümü - 25th Foundation Anniversary of Tekirdag Rotary Club

TR- Tekirdağ Rotary Kulübünün 25.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 26.05.2011 tarihinde özelgün zarfı satışa sunulacak olup Tekirdağ Rotary Kulübünün 25.Yıldönümü 26.05.2011 TEKİRDAĞ ibareli özel tarih damgası Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde kullandırılacaktır.

EN- The special day cover theme of 25th Foundation Anniversary of Tekirdag Rotary Club will be put up for sale on 26.05.2011 and the special date postmark with text of Tekirdağ Rotary Kulübünün 25.Yıldönümü 26.05.2011 TEKİRDAĞ will be used between the working hours at the address Tekirdag Central Post Office.


2011SDP-32 Special Day Postmark

23/05/2011 Benim Pul Dünyam - My Stamp World Stamp Exhibition

TR- 23-27.05.2011 tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi İZMİT adresinde Benim Pul Dünyam adı altında pul sergisi düzenlenecek olup açılacak filatelik işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak sergi süresince Benim Pul Dünyam Pul Sergisi 23-27.05.2011 İZMİT ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- My Stamp World Stamp Exhibition will be held between 23rd-27th May 201 at Yunus Emre Cultural Centre - İzmit. During the exhibition the special day postmark with text of Benim Pul Dünyam Pul Sergisi 23-27.05.2011 İZMİT will be used at the temporary philatelic booth.


2011SDP-31 Special Day Postmark

19/05/2011 Atatürk ün Doğumunun 130. Yılı - 130th Year of Ataturk's Birth

TR- Atatürk ün Doğumunun 130. Yılı konulu anma bloğu 19.05.2011 tarihinde 90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 1,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatürk ün Doğumunun 130. Yılı 19.05.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The souvenir sheet theme of 130th Year of Ataturk's Birth with the value of 90 Kurus and the first day cover with the price of 1,25 TL will be put up for sale on 19th May 2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the first day postmark with text of Atatürk ün Doğumunun 130. Yılı 19.05.2011 ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth - Ankara.


2011SS-03 Souvenir Shett (Unused) / Blok (Damgasız)
 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-10 / 2011SS-03)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 19.05.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-10-01
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-03
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-10

18/05/2011 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Festival

TR- Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18-21.05.2011 tarihleri arasında Samsun İl Özel İdaresi Kültür ve Sanat Galerisi-SAMSUN adresinde Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi düzenlenecektir. Ayrıca sergi süresince, sergi mekanında açılacak geçici filateli işyerinin mesai saatleri çerçevesinde Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-21.05.2011 SAMSUN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- In the frame of Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Festival; Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Festival Stamp Exhibition will be held between 18th-21th May 2011 at the address Samsun City Private Administration Culture and Arts Gallery - Samsun. Also, the special date postmark with text of Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Pul Sergisi 18-21.05.2011 SAMSUN will be used during the exhibition in the working hours of the temporary philatelic booth.


2011SDP-30 Special Day Postmark

11/05/2011 3. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği - 3rd National-International Communication Festival

TR- 3. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği nedeniyle 11-13.05.2011 tarihleri arasında Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi C BL. 35160 Buca İZMİR adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde 3. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği 11-13.05.2011 İZMİR ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 3rd National-International Communication Festival, the special date postmark with text of 3. Ulusal-Uluslararası Elektronik Haberleşme Şenliği 11-13.05.2011 İZMİR will be used at the temporary philatelic booth that will be opened at the address Buca Education Faculty Campus, C-BL. 35160 Buca - İzmir.


2011SDP-29 Special Day Postmark


10/05/2011 Sakatlar Haftası - Week of Disabled

TR- Sakatlar Haftası konulu anma pulu 10.05.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sakatlar Haftası 10.05.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp set theme of Week of Disabled, with the values 90 Kurus and 1,30 TL, and the FDC with the price of 2,75 TL will be put up for sale on 10.05.2011 in all post offices. FDC quantity is limited with the subcribers. At the same date the first day postmark with text of Sakatlar Haftası 10.05.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus - Ankara.


2011-09 Stamps (Unused) / Pullar (Damgasız)

 • Stamps / Pullar (2011-09)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 10.05.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kuruş - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-09-01 / 02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-09

09/05/2011 Avrupa 2011 (Ormanlar) - Europa 2011 (Forests)

TR- Avrupa 2011 (Ormanlar) konulu anma pulu 09.05.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1.30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa 2011 (Ormanlar) 09.05.2011, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp set theme of Europa 2011 (Forests) with the values of 90 Kurus and 1,30 TL; and the first day cover with the price of 2,75 TL will be put up for sale on 09.05.2011 in all central post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date, the first day postmark with text of Avrupa 2011 (Ormanlar) 09.05.2011, ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.


2011FDC-08 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark; AVRUPA 2011 ORMANLAR 09.05.2011 ANKARA
 • Stamps / Pullar (2011-08)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 09.05.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kuruş - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-08-01 / 02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-08

05/05/2011 OECD'nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü - 50th Anniversary of OECD

TR- OECD'nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü konulu anma pulu 05.05.2011 tarihinde 1,30.- TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 1,75.-TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte OECD'nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü 05.05.2011, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative issue theme of 50th Anniversary of OECD with the price 1,30 TL and the first day cover with the price 1,75 TL will be put up for sale on 05.05.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the first day postmark with text of OECD'nin Kuruluşunun 50.Yıldönümü 05.05.2011, ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.


2011-07-01 Stamp (Unused) / Pul (Damgasız)


2011FDC-07 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark ; OECD'NİN KURULUŞUNUN 50.YILDÖNÜMÜ 05.05.2011 ANKARA
 • Stamps / Pullar (2011-07)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.05.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-07-01
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-07
--- / ---

02/05/2011 Özel Denizatı İlköğretim Okulu 2.Pul Sergisi - Denizatı Private Elementary School 2nd Stamp Exhibition

TR- 02-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Özel Denizatı İlköğretim Okulu Ataşehir/İSTANBUL adresinde Özel Denizatı İlköğretim Okulu 2.Pul Sergisi düzenlenecek olup söz konusu sergide Özel Denizatı İlköğretim Okulu 2.Pul Sergisi 02-07.05.2011 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- Denizatı Private Elementary School 2nd Stamp Exhibition will be held between the dates 02nd-07th May 2011 at the address Denizatı Private Elementary School, Atasehir-Istanbul. The special date postmark with text of Özel Denizatı İlköğretim Okulu 2. Pul Sergisi 02-07.05.2011 İSTANBUL will be used during the exhibition.


2011SDP-28 Special Day Postmark

28/04/2011 Denizlerimizdeki Balıklar - Fishes in Our Seas

Tr- Denizlerimizdeki Balıklar konulu anma pulu 28.04.2011 tarihinde 1,30 TL, 1,30 TL, 1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 4,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Denizlerimizdeki Balıklar 28.04.2011, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp set theme of Fishes in Our Seas with 3 values of each 1,30 TL, total price of 3,90 TL and the FDC with price of 4,25 TL will be put up for sale in all central post offices on 28.04.2011. FDC is limited with the subscriber number. At the same date the first day postmark with text of Denizlerimizdeki Balıklar 28.04.2011, ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus-Ankara.


2011-06 Stamps (Unused) / Pullar (Damgasız)
 • Stamps / Pullar (2011-06)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 28.04.2011
 • Value / Değeri ; 1,30 TL - 1,30 TL - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-06-01 / 02 / 03 / 04 /
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-06

23/04/2011 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23rd April National Sovereignty and Children Festival

TR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankamall Alışveriş Merkezi/ANKARA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergide Atatürk, çocuk, tarih ve karma pullar ile kişisel pul örnekleri sergilenecektir.Ayrıca sergide Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pul Sergisi 23-29.04.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 23rd April National Sovereignty and Children Festival, a stamp exhibition willl be held between 23rd-29th April 2011 at the address Ankamall Shopping Centre - Ankara. The special date postmark with text of Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pul Sergisi 23-29.04.2011 ANKARA will be used during the exhibition.


2011SDP-27 Special Day Postmark

19/05/2011 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23th April National Sovereignty and Child Fest

TR- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 19-25 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi/ANTALYA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup sergide Atatürk, çocuk ve karma pullar ile kişisel pul örnekleri sergilenecektir.Ayrıca sergide 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 19-25.04.2011 ANTALYA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 23th April National Sovereignty and Child Fest, a stamp exhibition will be held between 19-25th April 2011 at the address Antalya Metropolitan Municipality Theatre Foyer/ANTALYA. Stamps with theme of Atatürk, Children and mixed ones and also personalized stamp samples will be exhibited.The special date postmark with text of 23 Nisan Çocuk Şenliği Pul Sergisi 19-25.04.2011 ANTALYA will be used at the same address.


2011SDP-26 Special Day Postmark

18/04/2011 Resmi Pullar - Official Stamps

TR- 2011 yılı pul emisyon programında yer alan Ebru konulu resmi posta pulları 18.04.2011 tarihinde tedavüle çıkarılacaktır.Söz konusu resmi posta pulları 10 Kuruş, 1 Lira, 2.80 Lira, 6 Lira değerli olarak satışa sunulacaktır.

EN- The official stamp set with theme of rbling with the values 10 Kurus, 1 Lira, 2,80 Lira and 6 Lira will be put up for sale on 18.04.2011 in all central post offices.
 • Stamps / Pullar (2011-05)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 18.04.2011
 • Value / Değeri ; 10 Kr - 1 Lira - 2,80 Lira - 6 Lira
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-05-01 / 02 / 03 / 04 /
 • Quantity / Tiraj ; 80.000.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; YOK

15/04/2011 İstanbul Alışveriş Festivali - Istanbul Shopping Fest

TR- İstanbul Alışveriş Festivali nedeniyle 15.04.2011 tarihinde özel tarih damgalı özelgün zarfı 1,25 TL bedelle satışa çıkarılacaktır. Ayrıca Cevahir AVM ve Eğlence Merkezi Büyük dere Cad. No: 22 Şişli/İSTANBUL adresinde açılacak geçici filatelik işyerinde 10:00-19:00 saatleri arasında İstanbul Alışveriş Festivali 15.04.2011 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate Istanbul Shopping Fest, the special day cover with the price of 1,25 TL will be put up for sale on 15.04.2011. The special date postmark with text of İstanbul Alışveriş Festivali 15.04.2011 İSTANBUL will be used on the same day between the hours 10:00-19:00 in the temporary philatelic booth that will be opened at the address Cevahir Shopping and Amusement Centre, Büyükdere Cad. No: 22 Şişli - İSTANBUL.

12/04/2011 Türkfila II. Pul Sergisi - Türkfila II. Stamp Exhibition

TR- 12-17.04.2011 tarihleri arasında Türkocağı Mahallesi Ulus Caddesi Adana Tarihi Kız Lisesi Seyhan-ADANA adresinde Türkfila II. Pul Sergisi düzenlenecek olup işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak, sergi süresince Türkfila II.Pul Sergisi 12-17.04.2011 ADANA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- Türkfila II. Stamp Exhibition will be held between 12th-17th April 2011 at the address Türk Ocağı district Ulus street Adana Historical Maiden Highschool Seyhan-ADANA. Also the special postmark with text of Türkfila II. Pul Sergisi 12-17.04.2011 ADANA will be used in working ours of building that will be opened at exhibition venue.


2011SDP-24 Special Day Postmark

05/04/2011 Avukatlar Günü - Advocates Day

TR- Avukatlar Günü anısına 05.04.2011 tarihinde özel tarih damgalı özelgün zarfı 1,25 TL bedelle satışa çıkarılacaktır. Ayrıca Avukatlar Günü nedeniyle Oğuzlar Mahallesi 1366. Sokak No:3 Balgat - ANKARA adresinde Avukatlar Günü 05.04.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate Advocates Day, special day cover will be put up for sale on 5th April 2011 with the price 1,25 TL. The special date postmark with text of Avukatlar Günü 05.04.2011 ANKARA will be used at the address Oguzlar District, 1366th Street, No: 3 Balgat - Ankara.


2011SDP-23 Special Day Postmark

02/04/2011 LH 1769 İlk Uçuş Airbus A 321 Antalya-Münih / LH 1769 First Flight Airbus A 321 Antalya- Munich

TR- LH 1769 İlk Uçuş Airbus A 321 Antalya-Münih seferi nedeniyle 02.04.2011 tarihinde Antalya Hava Limanı PTT Merkez Müdürlüğü - ANTALYA adresinde işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak LH 1769 İlk Uçuş Airbus A 321 Antalya-Münih 02.04.2011 ANTALYA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate LH 1769 first flight Airbus A 321 Antalya- Munich, the special date postmark with text of LH 1769 İlk Uçuş Airbus A 321 Antalya-Münih 02.04.2011 ANTALYA will be used at the address Antalya Airport Central Post Office Directorate-ANTALYA between working hours.


2011SDP-22 Special Day Postmark

25/03/2011 Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400.Yıldönümü - 400th Anniversary of Evliya Celebi's Birth

TR- Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400.Yıldönümü konulu anma pulu 25.03.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1,30 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,50 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400.Yıldönümü 25.03.2011 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Sirkeci-İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır.

EN- The commemorative stamp set, theme of 400th Anniversary of Evliya Celebi's Birth, consisting of the values 90 Kurus and 1,30 TL, and the FDC with the value 2,50 TL will be put up for sale on 25th March 2011 in central post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date, first day postmark with text of Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü 25.03.2011 İSTANBUL will be used at the address Sirkeci Central Post Office, Sirkeci ISTANBUL.
 • Stamps / Pullar (2011-04)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 25.03.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-04-01 / 02
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-04

23/03/2011 Klimik Derneğinin 25. Kuruluş Yıldönümü - 25th Foundation Anniversary of Klimik Association

TR- Klimik Derneğinin 25. Kuruluş Yıldönümü anısına 23.03.2011 tarihinde Starlight otel Convertion Center Manavgat-ANTALYA adresinde işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak Klimik Derneğinin 25. Kuruluş Yıldönümü 23.03.2011 MANAVGAT ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN- To commemorate 25th foundation anniversary of Klimik Association a special day postmark with text of Klimik Derneğinin 25. Kuruluş Yıldönümü 23.03.2011 MANAVGAT will be used at the address Starlight Hotel Convertion Center Manavgat-ANTALYA on 23.03.2011 between working hours.

16/03/2011 Moskova Antlaşmasının 90. Yıldönümü - 90th Anniversary of Treaty of Moscow

TR- Moskova Antlaşmasının 90. Yıldönümü konulu anma bloğu 16.03.2011 tarihinde 2X90 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2.25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Moskova Antlaşmasının 90. Yıldönümü 16.03.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN- The souvenir sheet, theme of 90th Anniversary of Treaty of Moscow, with the value 2x90 Kurus and the FDC with the value 2,25 TL will be put up for sale in all post offices on 16.03.2011. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day postmark with text of Moskova Antlaşmasının 90. Yıldönümü 16.03.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Section, Ulus Ankara.

2011SS-02 Souvenir Sheet / Blok

2011FDC-03 First Day Cover / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark ; MOSKOVA ANTLAŞMASI'NIN 100.YILDÖNÜMÜ 16.03.2011 ANKARA

 • Stamps - Souvenir Sheet / Pullar - Blok (2011-03 / 2011SS-02)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.03.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 90 Kr
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-03-01 / 02
 • Souvenir Sheet Number / Blok Numarası ; 2011SS-02
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-03

16/03/2011 Çanakkale Zaferi - Canakkale Victory

TR - Çanakkale Zaferinin yıldönümü nedeniyle 16-23.03.2011 tarihleri arasında 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Merkezi, Kemal Paşa Mah. İskele Meydanı - ÇANAKKALE adresinde Çanakkale Zaferi Pul Sergisi düzenlenecektir. Ayrıca sergi süresince, sergi mekanında açılacak geçici filateli işyerinin mesai saatleri çerçevesinde Çanakkale Zaferi Pul Sergisi 16-23.03.2011 ÇANAKKALE ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate anniversary of Canakkale Victory, Canakkale Victory Stamp Exhibition will be held between 16th-23rd March 2011 at the address 18th March University Fine Arts Faculty Cultural Centre, Kemal Pasa District, Wharf Square ÇANAKKALE . Also, the special date postmark with text of Çanakkale Zaferi Pul Sergisi 16-23.03.2011 ÇANAKKALE will be used in working hours of the temporary philately booth that will be opened at exhibition venue.

08/03/2011 Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı - International Womens Day and Medicine Festival

TR - Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı nedeniyle 08-15.03.2011 tarihleri arasında Cağaloğlu Basın Müzesi Divanyolu Caddesi No:84 Çemberlitaş İSTANBUL adresinde 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı adı altında pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca aynı adreste açılacak geçici filatelik işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak sergi süresince 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı Pul Sergisi 08-15.03.2011 İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate International Womens Day and Medicine Festival, 118-E Lions Clubs Federation International Womens Day and 14th March Medicine Festival Stamp Exhibition will be held between 08th-15th March 2011 at the address Cagaloglu Press Museum, Divanyolu Street, Nr: 84 Cemberlistas - Istanbul. The special date postmark with text of 118-E Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı Pul Sergisi 08-15.03.2011 İSTANBUL will be used during the exhibition at the same address in the working hours of the temporary philatelic booth that will be opened.


2011SDP-18 Special Day Postmark

08/03/2011 6.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali - 6th Marmaris International Woman and Art Festival

TR - 6.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali nedeniyle 08-10.03.2011 tarihleri arasında Poınt Center Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi Marmaris / MUĞLA adresinde açılacak geçici filatelik işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak 6.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali 08-10.03.2011 MARMARİS ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 6th Marmaris International Woman and Art Festival, the special date postmark with text of 6.Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali, 08-10.03.2011 MARMARİS will be used between 08th-10th March 2011 at the address Point Center Shopping Centre, Art Gallery, Marmaris - Muğla. The special date postmark will be used between working hours of the temporary philatelic booth that will be opened at the same address.


2011SDP-17 Special Day Postmark

14/02/2011 İstinye Park Sevgililer Günü - Istinye Park Valentine's Day

TR - 2011 İstinye Park Sevgililer Günü anısına 14.02.2011 tarihinde İstinye Bayır Cad. No:73 İstinye Park Alışveriş Merkezi Sarıyer / İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinin mesai saatleri göz önünde bulundurularak 2011 İstinye Park Sevgililer Günü 14.02.2011 İSTANBUL ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 2011 Istinye Park Valentine's Day, the special date postmark with text of 2011 İstinye Park Sevgililer Günü 14.02.2011 İSTANBUL will be used on 14.02.2011 in working hours at the temporary philatelic booth that will be opened at the address İstinye Bayir Avenue, No.73 Istinye Park Shopping Centre Sariyer / ISTANBUL.


2011SDP-17 Special Day Postmark

12/02/2011 INDIPEX 2011 Dünya Pul Sergisi - INDIPEX 2011 World Stamp Exhibition

TR - 12-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Pragati Maidan Sergi ve Fuar Merkezi, Yeni Delhi Hindistan adresinde düzenlenecek olan INDIPEX 2011 Dünya Pul Sergisine Kuruluşumuzca katılım sağlanacak olup, sergi süresince INDIPEX 2011 Dünya Pul Sergisi 12-18.02.2011 YENİ DELHİ ibareli özelgün damgası Kuruluşumuz standında ve mesai saatleri göz önünde bulundurularak Filateli ve Müze Şubesi Müdürlüğünde kullandırılacaktır.

EN - Our Administration will attend INDIPEX 2011 World Stamp Exhibition that will be held between 12th-18th February 2011 at the address Pragati Maidan Exhibition and Congress Centre, New Delhi India. The special date postmark with text of INDIPEX 2011 Dünya Pul Sergisi 12-18.02.2011 YENİ DELHİ will be used during the exhibition at Our Administration's stant and in working hours Philately and Museum Section Directorate.


2011SDP-16 Special Day Postmark

07/02/2011 Zambaklar-Lilies

TR- Zambaklar konulu sürekli posta pulları 07.02.2011 tarihinde 25 Kuruş, 1 TL, 3,65 TL ve 6 TL bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 11,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Zambaklar Konulu Sürekli Posta Pulları 07.02.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The definitive issue theme of Lilies with the values 25 Kurus, 1 TL, 3,65 TL and 6 TL and the FDC with value 11,25 TL will be put up for sale in all post offices on 07.02.2011. FDC is limited with the subscriber number.At the same date, the first day postmark with text of Zambaklar Konulu Sürekli Posta Pulları 07.02.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth Ulus Ankara.


2011-02 Stamps (Unused) / Pullar (Damgasız)

 • Stamps / Pullar - (2011-02)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 07.02.2011
 • Value / Değeri ; 25 Kr - 1 TL - 3,65 TL - 6 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-02-01 / 02 / 03 /04
 • Quantity / Tiraj ; 5.000.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-02

27/01/2011 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları - 25th Winter Universiade

TR - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları nedeniyle 27 Ocak - 06 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum'da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları adı altında pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca 27.01-06.02.2011 tarihleri arasında hergün için ayrı ayrı kullanılmak üzere;

2011SDP-05 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Buz Hokeyi 27.01.2011 ERZURUM
2011SDP-06 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kısa Mesafe Sürat Pateni 28.01.2011 ERZURUM
2011SPD-07 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kayakla Atlama 29.01.2011 ERZURUM
2011SDP-08 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kuzey Kombine 30.01.2011 ERZURUM
2011SDP-09 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kayaklı Koşu 31.01.2011 ERZURUM
2011SDP-10 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Biatlon 01.02.2011 ERZURUM
2011SDP-11 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Curling 02.02.2011 ERZURUM
2011SDP-12 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Snowboard 03.02.2011 ERZURUM
2011SDP-13 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Artistik Patinaj 04.02.2011 ERZURUM
2011SDP-14 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Serbest Stil Kayağı 05.02.2011 ERZURUM
2011SDP-15 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Alp Disiplini 06.02.2011 ERZURUM

ibareli özelgün damgaları, Erzurum PTT Merkez Müdürlüğünde mesai saatleri göz önüne alınarak, Oyunlar Köyü ve Redevco AVM ERZURUM adreslerinde ise açılacak geçici filatelik işyerinin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak yerine getirilecektir.

EN - To commemorate 24th Winter Universiade stamp exhibition with the name 25th Winter Universiade will be held in Erzurum between the dates 27th January-06th February 2011. Also, between the dates 27.01-06.02.2011 the special day postmarks with the texts below will be used as one postmark each day,

2011SDP-05 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Buz Hokeyi 27.01.2011 ERZURUM
2011SDP-06 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kısa Mesafe Sürat Pateni 28.01.2011 ERZURUM
2011SPD-07 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kayakla Atlama 29.01.2011 ERZURUM
2011SDP-08 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kuzey Kombine 30.01.2011 ERZURUM
2011SDP-09 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Kayaklı Koşu 31.01.2011 ERZURUM
2011SDP-10 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Biatlon 01.02.2011 ERZURUM
2011SDP-11 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Curling 02.02.2011 ERZURUM
2011SDP-12 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Snowboard 03.02.2011 ERZURUM
2011SDP-13 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Artistik Patinaj 04.02.2011 ERZURUM
2011SDP-14 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Serbest Stil Kayağı 05.02.2011 ERZURUM
2011SDP-15 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Alp Disiplini 06.02.2011 ERZURUM

in Erzurum Central Post Office according to working hours, in Games Village and Redevco Shopping Centre according to the working hours of temporary philatelic booths.