09/05/2010 Avrupa Günü - Europe Day

TR - Avrupa Günü konulu anma pulu 09.05.2010 tarihinde 75 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 1,10 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Avrupa Günü 09.05.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası, ANKARA PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-ANKARA adresinde ve Ankara Gençlik Parkında açılacak filatelik tanıtım ve satış standında da ilkgün damgası kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp, theme of Europe Day, with the value 75 Kurus; and FDC with the value 1,10 TL will be put up for sale on 09.05.2010 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. On the same day first day cancellation with text of Avrupa Günü 09.05.2010, ANKARA will be used at the address of Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus ANKARA and at the philatelic promotion and sales booth in Ankara Youth Park.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 09.05.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-11-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-11

No comments: