12/04/2010 Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı - Start of War of Independence in Çukurova

TR - Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı nedeniyle 12-15 Nisan 2010 tarihleri arasında Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı konulu pul sergisi düzenlenecek olup 12-15 Nisan 2010 tarihlerinde 10:00-21:00 saatleri arasında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye Salonu Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı Pul Sergisi 12-15.04.2010 ADANA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate the start of War of Independence in Çukurova, Start of War of Independence in Çukurova Stamp Exhibition will be held at the address of Adana Metropole Municipality Theatre Foyer Hall, Atatürk Street, Seyhan - ADANA between the dates 12-15 April 2010. The special date mark with the text of Çukurova'da Milli Mücadelenin Başlangıcı Pul Sergisi 12-15.04.2010 ADANA will be used between 10:00-21:00 clock at the same address.

No comments: