06/04/2010 Anadolu Ajansı'nın 90. Yılı - 90th Year of Anatolia Agency

TR - Anadolu Ajansı'nın 90. Yılı konulu anma pulu 75 Kuruş bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,10 TL bedelle abone sayısı ile sınırlı olarak satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Anadolu Ajansının 90. Kuruluş Yıldönümü 06.04.2010 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 90th Year of Anatolia Agency a commemorative stamp with the value of 75 Kurus and the FDC belonging to this stamp with the value of 1,10 TL will be on sale on 06/04/2010 in all Central Post Offices. The FDC is limited with the subscriber number. On the same day the first day cancellation with the text of Anadolu Ajansının 90.Kuruluş Yıldönümü 06.04.2010 ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 06.04.2010
  • Value / Değeri ; 75 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-05-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-05

No comments: