04/08/2010 Lokomotifler - Locomotives

TR - Lokomotifler konulu anma pulu 04.08.2010 tarihinde 80+10 Kuruş ve 110+10 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,45 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Lokomotifler 04.08.2010, ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative stamp set (2v.) with theme of Locomotives with the values 80+10 Kurus and 110+10 Kurus will be on sale on 04.08.2010 in all Central Post Offices. The first day cover will also be on sale with the value 2,45 TL, but FDC is limitied with the subsriber number. At the same date first day cancellation with text of Lokomotifler 04.08.2010, ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 04.08.2010
  • Value / Değeri ; 80+10 Kr - 110+10 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-16-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-16

No comments: