23/04/2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - April 23rd National Sovereignty and Children's Day

TR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23-29 Nisan 2010 tarihleri arasında Pullarla Atatürk ve Milli Egemenlik konulu pul sergisi TBMM Mustafa Necati Kültür Evi No:35 Kızılay ANKARA adresinde, düzenlenecek olup, Atatürk, Cumhuriyet ve milli egemenlik konulu pullar sergilenecektir. Bu kapsamda 23/04/2010 tarihinde saat 14:00-19:00 saatleri arasında, 24-29/04/2010 tarihleri arasında ise 10:00-19:00 saatleri arasında özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate April 23rd National Sovereignty and Children's Day, the stamp exhibition with the subeject of Atatürk with Stamps and National Sovereignty will be held between the dates 23-29th April 2010 at the address of TBMM Mustafa Necati Kültür Evi, No: 35 Kızılay ANKARA. The stamps about Atatürk, Republic and national sovereignty will be exhibited and a special date cancellation will be used between 14:00-19:00 clocks on 23rd April 2010 and between 10:00-19:00 clocks on 24-29th April 2010.

No comments: