20/05/2009 2009 UEFA Cup Final Match - 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması

EN- To commemorate of 2009 UEFA Cup Final Match which will be held in the Stadium of İstanbul Şükrü Saraçoğlu on 20th May 2009, special date cancellation with the text of 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması, 20.05.2009 will be used at the address of Anatolia Side Postal Authorities , Kadıköy Post Office on 20th May 2009.

TR- 20 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadında yapılacak olan 2009 UEFA kupası final karşılaşması anısına Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü Kadıköy PTT Merkezi Müdürlüğü Kadıköy-İstanbul adresinde 20 Mayıs 2009 tarihinde 2009 UEFA Kupası Final Karşılaşması 20.05.2009 ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
2009 UEFA KUPASI FİNAL KARŞILAŞMASI - 20.05.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 20.05.2009 - KADIKÖY - 22
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381547
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 23.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
2009 UEFA KUPASI FİNAL KARŞILAŞMASI - 20.05.2009 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 20.05.2009 - KADIKÖY - 22

19/05/2009 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress - Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı

EN- The commemorative stamp with the theme of 90th Year of Atatürk's Arrival to Samsun and National Congress consisting with the values of 0,80 Kuruş, 0,65.Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,70TL will be put up for sale on 19.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN will be used at the address of Samsun Post Office, Samsun.

TR- 19.05.2009 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90.Yılı konulu 0,80 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,25 Kuruş değerli anma bloğu ve bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,70 değerle satışa çıkarılacak olup söz konusu anma bloğu, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilkgün zarfı ise abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90.Yılı 19.05.2009, SAMSUN ibareli İlkgün Damga tatbiki Samsun PTT Merkez Müdürlüğü, SAMSUN adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 19.05.2009
  • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 65 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-08-01/02/03/04
  • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-02
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-3
Registered Number / Kayıt No ; RR01657029086
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ VE ULUSAL KONGRELERİN 90.YILI
19.05.2009-SAMSUN
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2009-SAMSUN-9
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381622
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 22.05.2009-HEYKEL/BURSA-30

12.05.2009 Joint issue Turkey Portugal - Türkiye Portekiz Konulu Ortak Pul

EN- The joint issue commemorative stamp with the theme of Turkey- Portugal consisting with the values of 0,80 Kuruş, 0,85 Kuruş (for 2 values 1,65 TL) and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2 TL will be put up for sale on 12.05.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Türkiye Portekiz Ortak Konulu Pul 12.05.2009, ANKARA will be used at the addresses of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR- 12.05.2009 tarihinde, Türkiye Portekiz konulu 0,80 Kuruş, 0,85 Kuruş olmak üzere 2 değerli ortak anma pulu 1,65 TL bedelle bu pullara ait ilkgün zarfı 2,00 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türkiye Portekiz Ortak Konulu Pul 12.05.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Fialateli Gişesi Ulus -ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.05.2009
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 85 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-07-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

Registered FDC / Taahhütlü FDC
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
TÜRKİYE-PORTEKİZ ORTAK KONULU PUL - 12.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71
Registered Number / Kayıt No ; RR01781114412
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;
TÜRKİYE-PORTEKİZ ORTAK KONULU PUL - 12.05.2009 - ANKARA
Postmark / Posta Damgası ; 12.05.2009 - ULUS/ANKARA - 24
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381752
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.05.2009 - İZNİK - 10
Registered Number / Kayıt No ; RR01737381608
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 28.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30

Cover /
Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 27.05.2009 - İZNİK - 10

Trabzon 2009 Stamp Exhibition - Trabzon 2009 Pul Sergisi

EN- Stamp Exhibition will be held between the dates of 11-16 May 2009 at the address of Tevfik Serdar Culture and Art Centre, Maraş Street. No:14 TRABZON. Special date cancellation with the text of Trabzon 2009 Pul Sergisi, 11.05.2009 TRABZON will be used on 11.05.2009 in the exhibition area.

TR- 11-16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi Maraş Cad. No: 14 TRABZON adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi alanında 11.05.2009 tarihinde Trabzon 2009 Pul Sergisi, 11.05.2009 TRABZON ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

Registered Cover / Taahhütlü Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
TRABZON 2009 PUL SERGİSİ - 11.05.2009 - TRABZON
Postmark / Posta Damgası ; 11.05.2009 - TRABZON - 45
Registered Number / Kayıt No ; RR01736707720
Arrive Postmark / Varış Damgası ; 15.05.2009 - HEYKEL/BURSA - 30
Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
TRABZON 2009 PUL SERGİSİ - 11.05.2009 - TRABZON
Postmark / Posta Damgası ; 11.05.2009 - TRABZON - 45