19/12/2011 İlk Kurşun Pul Sergisi - First Bullet Stamp Exhibition

TR - Hatay Filatelistler Derneği tarafından 19-21 Aralık 2011 tarihleri arasında Hatay'ın Dörtyol İlçesi Öğretmenevinde İlk Kurşun pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca sergi alanında açılacak olan geçici filatelik işyerinde Dörtyol İlk Kurşun Pul Sergisi 19.12.2011 HATAY ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - First Bullet Stamp Exhibition will be held by Hatay Philatelic Association between 19th-21st December 2011 at the address Dörtyol Teachers Home. Also, the special date postmark with text of Dörtyol İlk Kurşun Pul Sergisi 19.12.2011 HATAY will be used at the temporary philatelic booth that will be opened in the exhibition venue.

17/12/2011 Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı - 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency

TR - Devlet Personel Başkanlığının Kuruluşunun 50.Yılı konulu ek değerli anma pulu 17.12.2011 tarihinde 100+10 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı ise 1,50 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullandırılacaktır.

EN - The commemorative issue theme of 50th Year of the Establishment of State Personnel Precidency with the added value 110+10 Kurus and the first day cover with the price 1,50 TL will be put up for sale on 17.12.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity.At the same date, the first day postmark with text of Devlet Personel Teşkilatının Kuruluşunun 50.Yılı 17.12.2011 ANKARA will be used at the address Ankara PTT Head Directorate, Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara. 

 • Stamps  / Pullar (2011-23)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17/12/2011
 • Value / Değeri ; 110+10 Kr 
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-23-01
 • Quantity / Tiraj ; 100.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-23

07/12/2011 Dünya Sivil Havacılık Günü - International Civil Aviation Day

TR - Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle; 07 Aralık 2011 tarihinde 1,50-TL bedelle Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA ibareli özelgün zarfı satışa sunulacaktır.Ayrıca 07 Aralık 2011 tarihinde Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi -ANKARA adresinde mesai saatleri göz önünde bulundurularak Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate International Civil Aviation Day, the special date cover with text of Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA will be put up for sale on 7th December 2011 with the price of 1,50 TL.Also, the special date postmark with text of Dünya Sivil Havacılık Günü 07.12.2011 ANKARA will be used on 7th December 2011 at the address Ulus Central Post Office, Philately Booth /Ankara during the working hours.

01/12/2011 K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi - TRNC 2011 National Stamp Exhibition

TR - K.K.T.C. Posta İdaresi ve Filateli Derneği işbirliği ile 01-05 Aralık 2011 tarihleri arasında Lefkoşa'da düzenlenecek olan K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi ne Kuruluşumuzca katılım sağlanacaktır.Söz konusu sergi için özelgün zarfı hazırlanmış olup 1,50 TL bedelle 01.12.2011 tarihinde satışa sunulacaktır. Sergi alanında açılacak olan geçici filatelik işyerinde sergi süresince K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01-05.12.2011 LEFKOŞA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.Ayrıca Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-ANKARA adresinde mesai saatleri göz önünde bulundurularak satışa sunulacak özelgün zarfına ait K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01.12.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Our Institution will attend the TRNC 2011 National Stamp Exhibition that will be held between 01-05th December 2011 in Lefkosa. The exhibiton will be held in the frame of cooperation of TRNC Postal Administration and Philatelic Association.The special date cover, due to the exhibition, will be put up for sale on 01st December 2011. The special date postmark with text of K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01-05.12.2011 LEFKOŞA will be used during the exhibition at the philatelic booth that will be opened in the exhibition venue.Also, the special date postmark related to the special date cover and with text of K.K.T.C. 2011 Ulusal Pul Sergisi 01.12.2011 ANKARA will be used on 01st December 2011 at the address Ulus Central Post Office, Philately Booth - Ankara, during the working hours.

29/11/2011 Saltanat Kayıkları - Sultans Boats

TR - Saltanat Kayıkları konulu anma pulu 29.11.2011 tarihinde 90 Kuruş ve 1,30 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Beşiktaş-İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır. 

EN - Commemorative stamp, theme of Sultans Boats, values of 90 Kuruş and 130 Kuruş and the FDC value of 2,75 TL will be on sale on 29.11.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day cancellation with text of Saltanat Kayıkları 29.11.2011 İSTANBUL will be used at the address Beşiktaş Central Post Office, Beşiktaş-İSTANBUL.


 • Stamps  / Pullar (2011-22)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 29.11.2011
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-22-01 / 02 
 • Quantity / Tiraj ; 250.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-22

10/11/2011 Cağaloğlu İki Lions 3. Pul Sergisi - Cağaloğlu İki Lions Club 3th Stamp Exhibition

TR - Cağaloğlu İki Lions Kulübü tarafından 10-18/11/2011 tarihleri arasında 3. Pul Sergisi düzenlenecektir. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi (Eski PTT Binası) Beyoğlu/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Cağaloğlu İki Lions Kulübü 3.Pul Sergisi 10-18.11.2011-İSTANBUL ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Cağaloğlu İki Lions Kulübü 3.Pul Sergisi 10-18.11.2011 İSTANBUL will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi (Eski PTT Binası) Beyoğlu İstanbul, because of the Cağaloğlu İki Lions Club 3th Stamp Exhibition between 10-18.11.2011

29/10/2011 Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi - Exhibition Theme of Flag and Republic

TR - 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kule Site Alışveriş merkezi KONYA adresinde 29 Ekim 2011 tarihinde Bayrak ve Cumhuriyet konulu pul sergisi düzenlenecek olup sergi adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi 29.10.2011 KONYA İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 29th October 2011 The Republic Day, the stamp exhibition theme of Flag and Republic will be held on 29th October 2011 at the address Kule Site Shopping Mall - Konya. The special date postmark with text of Bayrak ve Cumhuriyet Pul Sergisi 29.10.2011 KONYA will be used at the same date during the exhibition.

25/10/2011 TEB BNP parıbas WTA İstanbul Şampiyonası

TR - TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Şampiyonası nedeniyle; 25 Ekim 2011 tarihinde TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI konulu özelgün zarfı satışa sunulacaktır. Ayrıca 25-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu Olimpiyat Evi Yanı Ataköy/İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecek olup; Söz konusu sergide 25/10/2011 tarihinde TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI 25.10.2011 ibareli özelgün zarfına ait özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - Special day envelope about TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Championship will be put up for sale on 25/10/2011because of TEB BNP PARIBAS WTA İstanbul Championship .Also a stamp exhibition will be arrenged between 25-30.10.2011at the address of Sinan Erdem Spor Salonu Olimpiyat Evi Yanı Ataköy/İSTANBUL , and in this exhibition a special day envelope and brand as TEB BNP PARIBAS WTA İSTANBUL ŞAMPİYONASI will be used on 25/10/2011.

25/10/2011 WTA Şampiyonası - WTA Championship

TR - WTA Şampiyonası nedeniyle 25-30.10.2011 tarihleri arasında Olimpiyat Evi Ataköy/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde WTA Şampiyonası 25-30.10.2011 İSTANBUL ibareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate WTA Championship, the special date postmark with text of WTA Şampiyonası 25-30.10.2011 İSTANBUL will be used between 25-30.10.2011 at the temporary philatelic booth that will be opneded at the address Olympics House, Atakoy - Istanbul.

24/10/2011 Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi - Atılım University Cyprus Stamp Exhibition

TR - Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi nedeniyle 24-28.10.2011 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası İncek Ankara adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi 24-28.10.2011 Ankara İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Atılım Üniversitesi Kıbrıs Pul Sergisi 24-28.10.2011 Ankara will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası İncek Ankara , because of the Atılım University Cyprus Stamp Exhibition , on 24-28.10.2011.

18/10/2011 Filatelide İletişim Sergisi - Communication Exhibition in Philately

TR - Filatelide İletişim Sergisi nedeniyle 18.10.2011 tarihinde Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim İstanbul adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde Filatelide İletişim Sergisi 18.10.2011 İSTANBUL İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - A special day brand like Filatelide İletişim Sergisi 18.10.2011 İSTANBUL will be used in the temporary philatelic work office which opened at the adress of Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi Taksim İstanbul because of the Communication Exhibition in Philately, on 18.10.2011.

17/10/2011 Konya 2011 Milli Pul Sergisi - Konya 2011 National Stamp Exhibition

TR - 17-24 Ekim 2011 tarihleri arasında İl Halk Kütüphanesi, Ferhuniye Mahallesi, Alaaddin Bulvarı No:19, Kültürpark, Selçuklu-KONYA adresinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi düzenlenecektir. Söz konusu sergi süresince Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011, KONYA ibareli özel tarih damgası ile sergi açılış gününde Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011, KONYA ibareli özelgün damgası sergi alanında kullandırılacaktır.17/10/2011 tarihinde Konya 2011 Milli Pul Sergisi kapsamında özelgün damgalı özelgün zarfı tedavüle çıkarılarak 1,25 TL bedelle satışa sunulacaktır. Ayrıca, söz konusu özelgün zarfının ve biri seri numaralı (1-3.000) olmak üzere 90 Kuruş ve 1,30 TL bedelli iki adet posta kartının yer aldığı 3.000 adet portföy 6,00 TL bedelle satışa sunulacaktır.


EN - Between 17-24th October 2011, Konya 2011 National Stamp Exhibition will be held at the address City Public Library, Ferhuniye District, Alaaddin Avenue No: 19, Culturepark, Selçuklu-Konya. During the exhibition the special date postmark with text of Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17-24.10.2011, KONYA and at the opening day the special day postmark with text of Konya 2011 Milli Pul Sergisi 17.10.2011, KONYA will be used at the exhibition place.On 17/10/2011, the special day cover theme of Konya 2011 National Stamp Exhibition will be put up for sale with price of 1,25 TL. Also, 3.000 pieces of special folders which includes the special day cover and two postcards (one is serial numbered of 1-3.000 and with the values 90 Kurus and 1,30 TL) will be put up for sale with the price of 6,00 TL. • Postal Stationery (Postcards) / Antiye (2011PS-02)
 • Value / Değeri ; 90 Kr - 130 Kr 
 • Catalog Number / Kalalok Numarası ; 2010PS-02-01 / 02 
 • Quantity / Tiraj ; 3.000

12/10/2011 PostEurop Genel Kurul Toplantısı - PostEurop Plenary Assembly

TR - POSTEUROP Genel Kurul Toplantısı nedeniyle 12-13.10.2011 tarihinde arasında İstanbul Hilton Otel Cumhuriyet Cad. Harbiye/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde POSTEUROP Genel Kurul Toplantısı 12-13.10.2011-İSTANBUL İbareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate PostEurop Plenary Assembly the special date postmark with text of POSTEUROP Genel Kurul Toplantısı 12-13.10.2011-İSTANBUL will be used between 12-13.10.2011 at the temporary philatelic booth that will be opened at the address Istanbul Hilton Hotel, Cumhuriyet Street, Harbiye-İstanbul

09/10/2011 Dünya Posta Günü - World Post Day

TR - 09 Ekim 2011 Dünya Posta Günü nedeniyle 07-10 Ekim 2011 tarihleri arasında PTT Genel Müdürlüğü binası Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus ANKARA adresinde 09 Ekim 2011 Dünya Posta Günü adı altında pul sergisi düzenlenecek olup sergi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecektir.

EN - To commemorate 9th October 2011 World Post Day, a stamp exhbition with the name 9th October World Post Day will be held between 07-10th October 2011 at the address General Directorate of PTT Building, Ulus Central Post Office, Sehit Tegmen Kalmaz Cd. No:2 Ulus, Ankara.

08/10/2011 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali - 48th International Antalya Golden Orange Film Festival

TR - 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film festivali nedeniyle; 08-14.10.2011 tarihleri arasında Sabancı Bulvarı Atatürk Kültürparkı İçi - ANTALYA adresinde açılacak olan geçici işyerinde 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 08-14.10.2011 ANTALYA ibareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır. 

EN - To commemorate 48th International Antalya Golden Orange Film Festival, the special date postmark with text of 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 08-14.10.2011 ANTALYA will be used between 08-14.10.2011 at the temporary post office that will be opened at the address Sabancı Avenue, Ataturk Culturalpark - Antalya.

06/10/2011 CEBİT Bilişim Eurasia 2011 Fuarı - CEBIT Bilisim Eurasia 2011 Fair

TR - CEBİT Bilişim Eurasia 2011 Fuarı nedeniyle 06-09.10.2011 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici filatelik işyerinde CEBİT Bilişim Eurasia 2011 Fuarı 06-09.10.2011/İSTANBUL ibareli Özelgün Damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate CEBIT Bilisim Eurasia 2011 Fair, the special date postmark with text of CEBİT Bilişim Eurasia 2011 Fuarı 06-09.10.2011/İSTANBUL will be used between 06-09.10.2011 at the temporary philatelic booth that will be opened at the address Tuyap Fair and Congress Centre, Beylikduzu - Istanbul.

06/10/2011 Otuzdokuzlular Konulu Sürekli Posta Pulları - Definitive Dtamp Issue Theme of Otuzdokuzlular

TR - Otuzdokuzlular konulu sürekli posta pulları 06.10.2011 tarihinde 50 Kuruş, 90 Kuruş, 1,30 TL, bu pullara ait ilkgün zarfı 3,25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Otuzdokuzlular Konulu Sürekli Posta Pulları 06.10.2011 HATAY ibareli ilkgün damgası Hatay PTT Başmüdürlüğü Antakya PTT Merkez Müdürlüğü- HATAY adresinde kullandırılacaktır. 

EN - The definitive stamp issue theme of Otuzdokuzlular with the values 50 Kurus, 90 Kurus and 1,30 TL; and the first day cover with the price of 3,25 TL will be put up for sale on 06.10.2011 in all post offices. FDC is limited with the subscriber quantity.At the same date, the first day postmark with text of Otuzdokuzlular Konulu Sürekli Posta Pulları 06.10.2011 HATAY will be used at the address Hatay PTT Head Directorate, Antakya Central Post Office - Hatay.
 
 • Stamps  / Pullar (2011-21)
 • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 06.10.2011
 • Value / Değeri ; 50 Kr  - 90 Kr - 1,30 TL
 • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011-21-01 / 02 / 03
 • Quantity / Tiraj ; 6.000.000
 • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2011FDC-21

23/09/2011 Türk Demiryollarının 155.Yılı - 155th Year of Turkish Railways

TR- Türk Demiryollarının 155.Yılı nedeniyle 23.09.2011 tarihinde Türk Demiryolları 155 Yaşında Konulu özelgün zarfı çıkarılacak olup 1.35 TL bedelle satışa sunulacaktır. Aynı tarihte mesai saatleri içerisinde TCDD Ankara Garı Altındağ/ANKARA adresinde açılacak olan tanıtım standı ile Samanpazarı PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı Gar PTT Şubesi Altındağ/ANKARA adresinde Türk Demiryolları 155 Yaşında 23/09/2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır. 

EN- To commemorate 155th Year of Turkish Railways, the special day cover theme of 155th Year of Turkish Railways will be issued on 23.09.2011 and will be put up for sale with the price of 1,35 TL. At the same date, the special date postmark with text of Türk Demiryolları 155 Yaşında 23/09/2011 ANKARA will be used in working hours at the promotion booth that will be opened in Turkish Railways Ankara Station, Altındag - Ankara and will be used at the address Railway Station Post Office, Altındag - Ankara.