30/08/2010 Ankara Sivas Demiryolu Hattının Açılışının 80. Yılı - 80. Year of the Opening of Ankara Sivas Railway Line

TR - Ankara Sivas Demiryolu Hattının Açılışının 80. Yılı nedeniyle 30.08.2010 tarihinde Sivas PTT Başmüdürlüğü Sivas PTT Merkez Müdürlüğü SİVAS adresinde Ankara Sivas Demiryolu Hattının Açılışının 80. Yılı 30.08.2010 SİVAS ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Because of 80. year of the opening of Ankara Sivas railway line on 30.08.2010 at the address of Sivas PTT Başmüdürlüğü Sivas PTT Merkez Müdürlüğü SİVAS a special time brand as Ankara Sivas Demiryolu Hattının Açılışının 80. Yılı 30.08.2010 SİVAS ( 80. year of the opening of Ankara Sivas railway line on 30.08.2010 SİVAS) will be used.

No comments: