18/09/2010 Şili nin Bağımsızlığının 200. Yıldönümü - 200. Anniversary of Independence of Chile

TR - Şili nin Bağımsızlığının 200. Yıldönümü nedeniyle 18.09.2010 tarihinde Şili nin Bağımsızlığının 200. Yıldönümü 18.09.2010 ANKARA ibareli Özelgün Zarfı satışa çıkarılacaktır. Ayrıca Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi - ANKARA adresinde Şili nin Bağımsızlığının 200. Yıldönümü 18.09.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - 200. anniversary of independence of Chile. Also a special date stamper like Şili nin Bağımsızlığının 200. Yıldönümü 18.09.2010 ANKARA will be used at address of Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi - ANKARA


Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
ŞİLİ'NİN BAĞIMSIZLIĞININ 200.YILDÖNÜMÜ-18.09.2010-ANKARA

No comments: