27/12/2010 Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 91.Yılı - 91th Year of Ataturks Arrival to Ankara

TR - Atatürk ün Ankara ya gelişi nedeniyle 27.12.2010-04.01.2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü 2. Meclis Binası Ulus - ANKARA adresinde Atatürk ün Ankara ya Gelişinin 91. Yılı adı altında pul sergisi düzenlenecektir. Ayrıca aynı adreste ziyaret saatleri arasında sergi süresince Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 91. Yılı Pul Sergisi 27.12.2010-04.01.2011 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate Atatürk's arrival to Ankara, 91th Year of Ataturk s Arrival to Ankara Stamp Exhibition will be held between 27.12.2010- 04.01.2011 at the address Republic Museum, 2nd Assembly Building, Ulus - Ankara. Also, the special date postmark with text of Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 91. Yılı Pul Sergisi 27.12.2010-04.01.2011 ANKARA will be used during the exhibition at the same address.

No comments: