17/11/2010 Geleneksel Türk Sanatları Kilim - Traditional Turkish Arts Rug

TR - Geleneksel Türk Sanatları - Kilim konulu ek değerli anma pulu 17.11.2010 tarihinde 80+10 kuruş ve 110+10 kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2,45 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Geleneksel Türk Sanatları -Kilim 17.11.2010,ANKARA ibareli ilkgün damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde kullandırılacaktır.

EN - The value added commemorative stamp theme of Traditional Turkish Arts - Rug with the values 80+10 Kurus and 110+10 Kurus and the FDC with the value 2,45 TL will be put up for sale in all post offices on 17.11.2010. FDC is limited with the subscriber number. At the same date first day postmark with text of Geleneksel Türk Sanatları -Kilim 17.11.2010, ANKARA will be used at the address Ankara Head Directorate, Ulus Central Post Office Philately Booth, Ulus Ankara.
  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 17.11.2010
  • Value / Değeri ; 80+10 Kr - 110+10 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-21-01/02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-21

No comments: