16/09/2010 Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş - Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Stamp Exhibition

TR - Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş fotoğraf ve obje sergisi nedeniyle 16-19.09.2010 tarihleri arasında Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Pul Sergisi düzenlenecek olup, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi - İSTANBUL adresinde açılacak olan geçici işyerinde işyeri merkezinin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak Uçak Pulları ve Vecihi Hürkuş Pul Sergisi 16-19.09.2010 İSTANBUL ibareli özelgün damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 16-19.09.2010 Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Stamp Exhibition will be arranged because of Plane Stamps and Vecihi Hürkuş photograph and object exhibition , and a special day brand consisted of Plane Stamps and Vecihi Hürkuş Stamp Exhibition 16-19.09.2010 İSTANBUL will be used in temporary work place at address of Kadıköy Halk Eğitim Merkezi - İSTANBUL by taking account of working time.


Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
UÇAK PULLARI VE VECİHİ HÜRKUŞ PUL SERGİSİ-16/19.09.2010-İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 16.09.2010 - KADIKÖY - 5

Teşekkürler / Thank You Tarık BEZER

No comments: