18/10/2010 Medeniyetler İttifakı Türkiye İspanya Ortak - Turkey and Spain, Alliance of Civilizations

TR - Medeniyetler İttifakı Türkiye İspanya ortak konulu anma bloğu 18.10.2010 tarihinde 80 Kuruş ve 110 Kuruş bedelle, bu pullara ait ilkgün zarfı 2.25 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır.Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Medeniyetler İttifakı Türkiye-İspanya 18.10.2010 İSTANBUL ibareli ilkgün damgası İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü İSTANBUL adresinde kullandırılacaktır.

EN - The joint souvenir sheet issue between Turkey and Spain, Alliance of Civilizations, with the prices 80 Krs and 110 Krs and the FDC with the price 2,25 TL will be put up for sale in central post offices on 18.10.2010. FDC is limited with the subscriber number.At the same date, the first day postmark with text of Medeniyetler İttifakı Türkiye-İspanya 18.10.2010 İSTANBUL will be used at the address İstanbul European Side Head Directorate Sirkeci Central Post Office - İstanbul.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 18.10.2010
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 110 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010-20-01/02
  • Block Number / Blok Numarası ; 2010BLK-05
  • Quantity / Tiraj ; 100.000
  • FDC Catalog Number / Katalok Numarası ; 2010FDC-20

FDC / İlk Gün Zarfı
First Day Postmark / İlk Gün Damgası ;

MEDENİYETLER İTTİFAKI (TÜRKİYE-İSPANYA) - 18.10.2010 - İSTANBUL
Postmark / Posta Damgası ; 12.05.2009 - ULUS/ANKARA - 71

No comments: