14/09/2010 2010 Türkiye de Japonya Yılı - 2010 Japan Year in Turkey

TR - 2010 yılının Türkiye de Japonya Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle 14-18.09.2010 tarihleri arasında Pasaport PTT Merkez Müdürlüğü - İzmir adresinde pul sergisi düzenlenecektir. Sergi süresince aynı adreste Türkiye de Japonya Yılı Pul Sergisi 14-18.09.2010 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - To commemorate 2010 Japan Year in Turkey, a stamp exhibition will be held between 14-18.09.2010 at the address Pasaport Central Post Office - İzmir. The special date postmark with text of Türkiye de Japonya Yılı Pul Sergisi 14-18.09.2010 İZMİR will be used at the same address during the exhibition.


Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
TÜRKİYE'DE JAPONYA YILI PUL SERGİSİ / 14-18.09.2010 / İZMİR
Postmark / Posta Damgası ; 14.09.2010-FİLATELİ SERVİSİ-PASAPORT-38

Teşekkürler / Thank You Tarık BEZER

No comments: