23/11/2010 Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali - International Karagöz Puppet and Shadow Games Festival

TR - Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali etkinlikleri nedeniyle 23-27 Kasım 2010 tarihleri arasında pul sergisi düzenlenecek olup; sergide Hacivat-Karagöz pulları, Bursa konulu pullar ve karma Türk pulları sergilenecektir. Ayrıca Tayyare Kültür Merkezi Sami Güler Sanat Galerisi BURSA adresinde Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Pul Sergisi 23-27.11.2010 BURSA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 23-27.11.2010 a stamp exhibition will be arranged because of International Karagöz Puppet and Shadow Games Festival, in this exhibition stamps of Hacivat-Karagöz, stamps about Bursa and mixed Türkish stamps will be exhibited. Also at the address of Tayyare Kültür Merkezi Sami Güler Sanat Galerisi BURSA a special time brand as Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Pul Sergisi 23-27.11.2010 BURSA will be used.

No comments: