18/12/2010 1. Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu - 1. National Medical Days Symposium

TR - 1. Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu nedeniyle 18-19.12.2010 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi İzmir adresinde açılacak olan geçici işyerinde 1. Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu 18-19.12.2010 İZMİR ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - Between 18-19.12.2010, because of 1. National Medical Days Symposium a special date brand containing 1. Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu 18-19.12.2010 İZMİR will be used in a temporary post office which will be opened at the address of Sabancı Kültür Merkezi İzmir

No comments: