09/10/2010 Dünya Posta Günü - World Post Day

TR - Dünya Posta Günü kutlamaları nedeniyle 09-11 Ekim 2010 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Sergi Salonu Ordu Caddesi No:37 ERZİNCAN adresinde Dünya Posta Günü Pul Sergisi düzenlenecek olup aynı adreste açılacak geçici işyerinde Dünya Posta Günü Pul Sergisi 09-11.10.2010 ERZİNCAN ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - In the frame of World Post Day celebrations World Post Day Stamp Exhibition will be held between 09th-11th October 2010 at the adress Erzincan University Fine Arts Department Exhibition Hall Ordu Sreet No:37 ERZİNCAN. The special date postmark with text of Dünya Posta Günü Pul Sergisi 09-11.10.2010 ERZİNCAN will be used at the same address.

No comments: