08/10/2010 Dünya Posta Günü - World Post Day

TR - Dünya Posta Günü kutlamaları nedeniyle 08-11 Ekim 2010 tarihleri arasında Kentpark Alışveriş Merkezi, Eskişehir Yolu 7.km No:164 Çankaya ANKARA adresinde Dünya Posta Günü Pul ve Resim Sergisi Kentpark adı altında pul ve resim sergisi düzenlenecek olup, aynı adreste açılacak geçici işyerinde Dünya Posta Günü Pul ve Resim Sergisi Kentpark 08-11.10.2010 ANKARA ibareli özel tarih damgası kullandırılacaktır.

EN - In the frame of World Post Day celebrations World Post Day Stamp and Painting Exhibition Kentpark will be held between 08-11st October 2010 at the address Kentpark Shopping Centre, Eskişehir Way 7th km. No:164 Çankaya ANKARA. The special date postmark with text of Dünya Posta Günü Pul ve Resim Sergisi Kentpark 08-11.10.2010 ANKARA will be used at the same address.

No comments: