EN - To commemorate of 90th Year of Sivas Congress the stamp exhibition will be held between the dates of 4th - 7th September 2009 at the address of Ethnography Museum, Republic Square, Sivas . The special date cancellation with the text of Sivas Kongresi'nin 90.Yılı Pul Sergisi 04-07.09.2009 SİVAS will be used during the exhibition

TR - Sivas Kongresi'nin 90. Yılı nedeniyle 04-07 Eylül 2009 tarihleri arasında Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Sivas adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, sergi süresince Sivas Kongresi'nin 90.Yılı Pul Sergisi 04-07.09.2009 SİVAS ibareli özel tarih damgası sergi süresince kullandırılacaktır.

No comments: