12/08/2009 800th Anniversary of The Birth of Hacı Bektaşi Veli - Hacı Bektaşi Velinin Doğumunun 800.Yıldönümü

EN - The commemorative stamp with the theme of 800th Anniversary of The Birth of Hacı Bektaşi Veli consisting with values of 0,75 Kuruş, 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, 0,90 Kuruş (total value is 3,30TL) and FDC belongs to this set of stamps with the value of 3,65TL will be put up for sale on 12nd August 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Hacı Bektaşi Veli'nin Doğumunun 800.Yıldönümü 12.08.2009, HACIBEKTAŞ will be used at the address of Nevşehir Postal Authorities, Hacıbektaş Post Office, Hacıbektaş-Nevşehir.

TR - 12.08.2009 tarihinde, Hacı Bektaşi Velinin Doğumunun 800.Yıldönümü konulu 0,75 Kuruş, 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, 0,90 Kuruş olmak üzere 4 (dört) değerli anma bloğu 3,30 TL bedelle bu bloğa ait ilkgün zarfı 3,65 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma bloğu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Hacı Bektaşi Velinin Doğumunun 800.Yıldönümü 12.08.2009, HACIBEKTAŞ ibareli İlkgün Damga tatbiki Nevşehir PTT Başmüdürlüğü Hacıbektaş PTT Merkezi Müdürlüğü Hacıbektaş NEVŞEHİR adresinde yapılacaktır.


  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 12.08.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 75 Kr - 90 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-19-01/02/03/04
  • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-04
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

No comments: