13/07/2009 Grand Lodge of Independent and Admitted Masons of Turkey - Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası

EN - The stamp illustrated postcard with the theme of Grand Lodge of Independent and Admitted Masons of Turkey consisting with 3 different values of 75 Kuruş, 75 Kuruş and 90 Kuruş (total value is 2,40TL) will be put up for sale on 13th July 2009. The said postcard will be put up for sale in all post offices. At the same date the special day cancellation with the text of Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, 13.07.2009 İstanbul will be used at the address of Beyoğlu Post Office, İstanbul.

TR - Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası konulu pul baskılı posta kartı (antiye) 75 Kuruş, 75 Kuruş ve 90 Kuruş olmak üzere toplam 3 değerli pul baskılı posta kartı 2,40 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu pul baskılı posta kartı tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, 13.07.2009 İstanbul ibareli özel gün damga tatbiki Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğü-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

No comments: