16/07/2009 The Definitive Stamps Atatürk - 2009 Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları II

EN - The definitive stamp with the theme of Atatürk consisting with the values of 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, 5 TL and FDC belongs to this set of stamps with the value of 7TL will be put up for sale on 16th July.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Atatrük Konulu Sürekli Posta Pulları 16.07.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Atatürk konulu sürekli posta pulu 0,75 Kuruş, 0,90 Kuruş, 5 TL bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 7 TL bedelle satışa sunulaca
k olup, söz konusu sürekli posta pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Atatrük Konulu Sürekli Posta Pulları 16.07.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.


  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.07.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr - 5 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-17-01 / 2009-17-02 / 2009-17-03
  • Quantity / Tiraj ; 75.000.000
Cover / Zarf
Postmark / Posta Damgası ;
19.05.2010-DAĞITIM VE TOPLAMA MERKEZİ-ALAADDİN KONYA-2
Teşekkürler / Thank You Saadettin KAYSERİLİOĞLU


Cover / Zarf
Postmark / Posta Damgası ; 19.05.2010-SİRKECİ-332
Teşekkürler / Tahank You Ümran POLAT

No comments: