16/07/2009 400th Anniversary of The Birth of Katip Çelebi - Katip Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü

EN - The commemorative stamp with the theme of 400th Anniversary of The Birth of Katip Çelebi with the additional values of 75+10 Kuruş and 90+10 Kuruş (total value is 1,85TL) and FDC belongs to this set of stamps with the value of 2,20TL will be put up for sale on 16th July 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Katip Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü 16.07.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Katip Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü konulu ek değerli anma pulları 75+10 Kuruş, 90+10 Kuruş olmak üzere toplam 2 değerli anma pulu 1,85 TL bedelle ve bu pullara ait ilkgün zarfı 2,20 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu ek değerli anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Katip Çelebi'nin Doğumunun 400. Yıldönümü 16.07.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi ANKARA adresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.07.2009
  • Value / Değeri ; 75+10 Kr - 90+10 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-18-01 / 2009-18-02
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

No comments: