09/10/2009 Turkey- Bosnia Herzegovina Joint Issue (Sarajevo) - Türkiye - Bosna Hersek Ortak Konulu Anma Pulu (Saraybosna)

EN - The commemorative stamp with the theme of Turkey- Bosnia Herzegovina Joint Issue (Sarajevo) with value of 0,90 Kuruş and FDC belongs to this stamp with the value of 1,25TL will be put up for sale on 9th October 2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Türkiye Bosna Hersek Ortak Konulu Pul (Saraybosna) 09.10.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara

TR - Türkiye - Bosna Hersek Ortak Konulu Anma Pulu (Saraybosna) konulu ortak anma pulu 0,90 Kuruş bedelle, bu pula ait ilkgün zarfı 1,25 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu ortak anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Türkiye Bosna Hersek Ortak Konulu Pul (Saraybosna) 09.10.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus /ANKARAadresinde yapılacaktır.

  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 09.10.2009
  • Value / Değeri ; 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-20-01
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: