05/06/2009 World Environment Day (Butterflies) - Dünya Çevre Günü (Kelebekler)

EN - The souvenir sheet with the theme of World Environment Day (Butterflies) consisting with the values of 0,25 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,80 Kuruş, 0,80 Kuruş (total price is 2,50TL) and FDC belonging to this sheet with the value of 2,85TL will be put up for sale on 05.06.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of nya Çevre Günü (Kelebekler) 05.06.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - 05.06.2009 tarihinde, Dünya Çevre Günü (Kelebekler) konulu anma bloğu 0,25 Kuruş, 0,65 Kuruş, 0,80 Kuruş, 0,80 Kuruş ol
mak üzere 4 (dört) değerli anma bloğu 2,50 TL bedelle bu bloğa ait ilkgün zarfı 2,85 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma bloğu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Dünya Çevre Günü (Kelebekler) 05.06.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ankara Ulus PTT Merkezi Müdürlüğü, Filateli Gişesi, Ulus ANKARA adresinde yapılacaktır.  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 05.06.2009
  • Value / Değeri ; 25 Kr - 65 Kr - 80 Kr - 80 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-11-01/02/03/04
  • Block Number / Blok Numarası ; 2009BLOCK-03
  • Quantity / Tiraj ; 100.000

No comments: