16/06/2009 Europa 2009 Astronomy - Avrupa 2009 Astronomi

EN - The commemorative stamp set with the theme of EUROPA 2009, Astronomy consisting with the values of 80 Kurus and 1 TL and the FDC belonging to this set with the value of 2,15 TL will be put up for sale on 16.06.2009. The set will be put up for sale in all post offices but the FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Astronomi 16.06.2009, KIRSEHIR will be used at the address of Kirsehir Post Office, KIRSEHIR.

TR - Avrupa 2009, Astronomi konulu 80 Kuruş ve 1 TL olmak üzere toplam 2 değerli anma pulu 1,80 TL bedelle ve bu pullara
ait ilkgün zarfı 2,15 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı ise abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Astronomi 16.06.2009, KIRŞEHİR ibareli ilkgün damga tatbiki Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü KIRŞEHİR adresinde yapılacaktır.



  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 16.06.2009
  • Value / Değeri ; 80 Kr - 1 Lira
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-13-01 / 2009-13-02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: