07/10/2009 38th The Balkan Countries Postmen Walking Competition - 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması

EN - To commemorate of 38th The Balkan Countries Postmen Walking Competition, special date cover will be issued on 7th October 2009 with the value of 1,10 TL. The said special date cover will be put up for sale in all post offices but it is limited to subscriber number. The special date cancellation with the text of 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması 07.10.2009 SAMSUN will be used at the address of Samsun Postal Authorities Post Office- Samsun on the same date.

TR - 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması nedeniyle çıkarılacak olan özelgün damgalı özelgün zarfı 1,10 TL bedelle satışa sunulacak olup, sözkonusu özelgün zarfı abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Özelgün zarfı satışı ile aynı tarihte 38. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması 07.10.2009 SAMSUN ibareli özelgün damga tatbiki Samsun PTT Başmüdürlüğü PTT Merkez Müdürlüğü SAMSUN adresinde yapılacaktır.


Cover / Zarf
Special Day Postmark / Özel Gün Damgası ;
38.BALKAN ÜLKELERİ POSTA DAĞITICILARI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI
07.10.2009-SAMSUN

No comments: