02/07/2009 Traditional Turkish Arts (Oya Needle Embroidery) - Geleneksel Türk Sanatları (İğne Oyası)

EN - The commemorative stamp with the theme of Traditional Turkish Arts (Oya Needle Embroidery) with the value of 1,65 Kuruş (75+90) and FDC belonging to this set of stamps with the value of 2,00TL will be put up for sale on 02.07.2009. The stamps will be put up for sale in all post offices but FDCs are limited with the subscriber number. At the same date the first day cancellation with the text of Geleneksel Türk Sanatları (İğne Oyası) 02.07.2009, ANKARA will be used at the address of Ulus Post Office, Philately Booth, Ulus/Ankara.

TR - Geleneksel Türk Sanatları (İğne Oyası) konulu anma pulları 75 Kuruş, 90 Kuruş olmak üzere toplam 2 değerli anma pulu 1,65 TL bedelle ve bu pullara ait ilkgün zarfı 2,00 TL bedelle satışa sunulacak olup, söz konusu anma pulu tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulacaktır. Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Geleneksel Türk Sanatları (İğne Oyası) 02.07.2009, ANKARA ibareli İlkgün Damga tatbiki Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi, Ulus-ANKARA adresinde yapılacaktır.  • Date of Issue / Çıkış Tarihi ; 02.07.2009
  • Value / Değeri ; 75 Kr - 90 Kr
  • Catalog Number / Katalok Numarası ; 2009-15-01 / 2009-15-02
  • Quantity / Tiraj ; 250.000

No comments: